Meest gestelde vragen: Parkeerschijfzone Willemstad

Dit is niet mogelijk. Alleen bewoners en ondernemers binnen de vesting van Willemstad kunnen in aanmerking komen voor een ontheffing.

Het is niet mogelijk om voor uw kinderen een ontheffing aan te vragen.

Aan het einde van het jaar worden de bezoekerskaarten verstuurd die nodig zijn voor het jaar erop.

Ja het is alsnog nodig om de ontheffing voor de parkeerschijfzone aan te vragen. De toegangspas geeft u alleen toegang tot de vesting op zondag, het is niet mogelijk om deze te gebruiken voor de parkeerschijfzone.

Dit is niet mogelijk. Ligplaatshouders die langer dan 2 uur willen parkeren, dienen buiten de vesting te parkeren of bij de Jumbo.

Als u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart bent u vrijgesteld voor de blauwe zone. U mag onbeperkt parkeren mits de kaart voor de ruit ligt. Een ontheffing is dus niet nodig. Dit is bepaald in het landelijke Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, artikel 85.

De blauwe zone is voor motorvoertuigen met meer dan twee wielen, motoren zijn dus vrijgesteld.

Een ontheffing dient aangevraagd te worden voor motorvoertuigen met meer dan twee wielen, een caravan is dus vrijgesteld. Als men in bezit is van een camper dient wel een ontheffing aangevraagd te worden.

De blauwe zone geldt alleen van donderdag tot en met zondag van 11:00 tot 21:00.