Nieuwsberichten Klundert

 • 12 oktober: Open dag voormalig stadhuis Klundert

  vrijdag 4 oktober 2019

  Het voormalig stadhuis Klundert is in oude glorie hersteld! De glas-in-lood ramen van het rijksmonument uit 1621 zijn vervangen, natuursteen is opgeknapt, het houtwerk geschilderd en de trouwzaal......

  Lees verder

 • College Moerdijk wil aanpak op maat voor aantrekkelijke centra Fijnaart, Klundert, Zevenbergen en Willemstad

  vrijdag 13 september 2019

  Moerdijk wil de komende tijd extra geld en inspanningen steken in de zogenaamde ‘vitale centra’. Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt komen er vier programma’s op maat voor......

  Lees verder

 • Bijeenkomst crisiskaart: omgaan met een psychische crisis?

  maandag 2 september 2019

  Heeft u te maken of te maken gehad met een crisis of een ontwrichtende ervaring in uw leven of in de omgeving? En wilt u weten welke mogelijkheden er zijn of welke gereedschappen u kunt gebruiken om......

  Lees verder

 • Fakkelen door Shell Moerdijk

  dinsdag 27 augustus 2019

  De fabrieken van Shell Moerdijk zijn na het grote voorjaarsonderhoud volgens verwachting midden juli weer opgestart. Shell wil iedereen bedanken voor zijn of haar geduld tijdens deze periode. Helaas......

  Lees verder

 • Renovatie voormalig stadhuis Klundert vordert gestaag

  dinsdag 30 juli 2019

  Sinds april zijn veel mensen dagelijks in touw om het voormalig stadhuis Klundert in oude glorie te herstellen. De glas in lood ramen worden vervangen en er vindt groot onderhoud plaats. Daarbij is de......

  Lees verder

 • Zuidwaterlinie in beeld

  maandag 8 juli 2019

  Vanaf 7 juli zal jij vijf weken lang iedere zondagavond aan de buis gekluisterd zitten voor de Zuiderwaterlinie documentaire op Omroep Brabant. Bjorn van der Doelen en Imme Steinmann reizen in vijf......

  Lees verder

 • Tweede fase saneringswerk Bult van Pars wordt vervolgd

  dinsdag 18 juni 2019

  Op 18 april stemde de raad in met het vrijgeven van extra budget om de sanering af te kunnen ronden en de bult geschikt te maken voor woningbouw. Vervolgens is er gestart met de aanbesteding om een......

  Lees verder

 • Verdenking botulisme water achter Rondeel Klundert

  dinsdag 18 juni 2019

  Het water achter het Rondeel in Klundert is mogelijk besmet met botulisme. Waterschap Brabantse Delta onderzoekt dit. De gemeente heeft waarschuwingsbordjes geplaatst....

  Lees verder

 • Mogelijk overlast door fakkelen Shell Moerdijk

  maandag 10 juni 2019

  Van 10 tot en met 24 juni is er kans op (geluids)overlast doordat Shell Moerdijk extra moet fakkelen. In deze periode zal een van de fabrieken na een geplande onderhoudsstop weer in bedrijf worden......

  Lees verder

 • Expeditie Zuiderwaterlinie via elf vestingsteden langs natuur, historie en cultuur

  dinsdag 28 mei 2019

  Van 19 t/m 29 juni is de oudste, langste en meest gebruikte waterlinie van Nederland het decor voor Expeditie Zuiderwaterlinie. Wandelingen voeren deelnemers langs de elf vestingsteden van de......

  Lees verder

 • Mogelijk overlast door Fakkelen Shell Moerdijk

  donderdag 23 mei 2019

  Van 23 mei tot en met 5 juni is er kans op (geluids)overlast doordat Shell Moerdijk extra moet fakkelen. In deze periode zal een van de fabrieken na een geplande onderhoudsstop weer in bedrijf worden......

  Lees verder

 • Werkzaamheden op de begraafplaats Klundert

  dinsdag 14 mei 2019

  In week 21 t/m 24 (20 mei t/m 14 juni 2019) zullen de gedenkstenen op de muurtjes van de begraafplaats in Klundert verwijderd worden. Het gaat hier om gedenkstenen die hebben gestaan op graven die in......

  Lees verder

 • Geuroverlast Moerdijk neemt af, aandacht blijft geboden

  dinsdag 23 april 2019

  Sinds 2014 is het aantal gerapporteerde geurklachten in de gemeente Moerdijk sterk afgenomen. Dit geldt zowel voor klachten vanwege het industrieterrein Moerdijk als ook de klachten van buiten het......

  Lees verder

 • Dodenherdenking 2019: bijeenkomsten in onze gemeente

  dinsdag 23 april 2019

  Zaterdag 4 mei 2019 herdenken we ook in de gemeente Moerdijk de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, oorlogssituaties en vredesmissies daarna. Welke bijeenkomsten kunt u bijwonen?...

  Lees verder

 • Sanering Bult van Pars kan worden vervolgd

  donderdag 18 april 2019

  De gemeenteraad van Moerdijk is akkoord met het aanvullend budget om de saneringsopgave voor het geschikt maken van de Bult van Pars voor woningbouw verder af te ronden. Na de Pasen start de aanbesteding,......

  Lees verder

 • VTH-team richt zich op brandveiligheid tijdens actiedag Moerdijk

  vrijdag 12 april 2019

  Toezicht op milieu, brandveiligheid en bouw gebeurt door verschillende instanties. Hoe kunnen we nog beter samenwerken? En van elkaar leren? Dat stond centraal tijdens de actiedag van het VTH (Vergunningen......

  Lees verder

 • Onderhoudsstop Shell Moerdijk start in april

  donderdag 4 april 2019

  Shell Moerdijk voert vanaf midden april de komende maanden groot onderhoud uit aan een aantal van de fabrieken. Ze gaan ze van binnen en buiten inspecteren, schoonmaken en verbeteren. Zo wordt geïnvesteerd......

  Lees verder

 • Wmo, Jeugdzorg, Participatiewet, Schuldhulpverlening… hoe vindt u onze informatie?

  dinsdag 2 april 2019

  Als gemeente doen we onderzoek naar de informatiebehoeften van inwoners die gebruikmaken van één of meerdere regelingen die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdzorg,......

  Lees verder

 • Onderzoek: geen belemmeringen aanleg randweg Klundert

  donderdag 7 maart 2019

  Voor de tracévariant A3 Randweg Klundert is door een onderzoeksbureau een nadere uitwerking opgesteld voor de aanleg. Dit bureau heeft de afgelopen periode de beleidsmatige en planologische haalbaarheid......

  Lees verder

 • Groeiend aantal ‘minima-gezinnen’ profiteert van subsidie school-voorzieningen

  vrijdag 1 maart 2019

  Het aantal gezinnen in Moerdijk dat in 2018 een aanvraag deed voor een financiële bijdrage om activiteiten in en om school te kunnen betalen is gestegen. In 2017 waren dat 82 gezinnen, in het afgelopen jaar......

  Lees verder

 • Voorbereidende werkzaamheden Windpark Industrieterrein Moerdijk van start

  donderdag 28 februari 2019

  Nuon, onderdeel van Vattenfall, is begonnen met voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van Windpark Industrieterrein Moerdijk....

  Lees verder

 • Sanering Bult van Pars ligt op korte termijn voorlopig stil

  dinsdag 29 januari 2019

  Onverwachte tegenslag bij het saneren van de Bult van Pars in Klundert. De grond blijkt erger verontreinigd dan in verkennende onderzoeken werd geconstateerd. Gevolg: een hogere kostenpost voor de......

  Lees verder

 • Woonwijk Blauwe Hoef Klundert wordt opgepakt

  donderdag 24 januari 2019

  De gemeente Moerdijk zet de bouw van nieuwe woningen in Klundert in de tweede versnelling. De komende tijd wordt onderzocht wat financiële en ruimtelijke consequenties zijn wanneer in Blauwe Hoef een......

  Lees verder

 • Verkenning haalbaarheid ondernemersfonds centra Fijnaart, Klundert en Zevenbergen

  woensdag 16 januari 2019

  Ondernemersvereniging Zevenbergen (OVZ), Ondernemersvereniging Fijnaart (OVF) en het Klunderts Ondernemers Kontakt (KOK) gaan samen met de gemeente Moerdijk de haalbaarheid verkennen van een gebiedsgericht......

  Lees verder

 • Controle woonwagencentrum Klundert goed verlopen

  dinsdag 15 januari 2019

  Op 15 januari hielden diverse overheidsdiensten een controle op een woonwagencentrum in Klundert. Zij controleerden onder andere op brandveiligheid, rechtmatige bewoning, naleving van vergunningen......

  Lees verder

 • Bult van Pars: gemeente gaat voor beste plan projectontwikkelaars

  dinsdag 11 december 2018

  Wie wordt de ontwikkelaar van de Bult van Pars? Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de Bult van Pars te verkopen middels een ontwerpprijsvraag. De gemeente Moerdijk wil daarbij......

  Lees verder

 • De weekmarkt: een bezoek waard

  woensdag 28 november 2018

  Op de weekmarkt van Klundert vindt u elke donderdag weer een mooi assortiment fruit, kaas, zuivel, bloemen en vis. Kom een keer een kijkje nemen!...

  Lees verder

 • Gemeente Moerdijk start op korte termijn met saneren grond Bult van Pars

  vrijdag 9 november 2018

  Een flinke stap dichter bij de nieuwe bestemming van de Bult van Pars in Klundert. De gemeente Moerdijk heeft aannemer A. Van Casteren Tilburg geselecteerd die aan de slag gaat met het saneren van de......

  Lees verder

 • College Moerdijk geeft vol gas bij nieuwbouwprojecten

  dinsdag 16 oktober 2018

  Moerdijk gaat met voorrang een aantal bouwprojecten ontwikkelen om de nood op de woningmarkt te lijf te gaan. Het grootste project bestaat uit 75 tot 100 woningen in de Blauwe Hoef in Klundert. Bovendien......

  Lees verder

 • Open haven Moerdijk - 6 oktober

  maandag 24 september 2018

  Nieuwsgierig naar wat er achter de bedrijfspoorten van het haven- en industrieterrein Moerdijk gebeurt? Het Havenbedrijf Moerdijk organiseert samen met diverse bedrijven de Open Haven Moerdijk op zaterdag......

  Lees verder

 • Moerdijk evalueert afvalsysteem - aanmelden enquête tot 19 september

  maandag 17 september 2018

  Afgelopen jaar introduceerde de gemeente Moerdijk een andere manier van afval inzamelen. Dat systeem wordt nu geëvalueerd. Onderdeel van die evaluatie is een online enquête die alle inwoners van de......

  Lees verder