Nieuwsberichten Klundert

 • Voorjaarsonderhoud in de open ruimte: van riool tot groen en straatwerk

  woensdag 25 maart 2020

  Het voorjaar is in aantocht: een goede tijd om aan de slag te gaan met het onderhoud aan onze openbare ruimte, zoals het groenonderhoud of het herstellen van straatwerk. Wat staat er de komende maanden qua......

  Lees verder

 • De (week)markten kunnen aangepast doorgaan

  maandag 23 maart 2020

  Omdat er onduidelijkheid was over het doorgaan van de weekmarkten is door de drie Veiligheidsregio’s een eenduidig besluit genomen. De weekmarkten in Brabant kunnen vanaf aanstaande maandag 23 maart......

  Lees verder

 • Saneringswerk Bult van Pars afgerond

  donderdag 20 februari 2020

  Het saneringswerk van de Bult van Pars in Klundert is inmiddels afgerond. De sanering is uitgevoerd door aannemer J. van Esch en namens de gemeente Moerdijk aangestuurd door V&S Milieu Adviseurs.......

  Lees verder

 • Van Driel tijdelijk beheerder dierenpark Klundert

  maandag 23 december 2019

  Van Driel Landschapsbeheer gaat het dierenpark Klundert tot uiterlijk eind juni 2020 onderhouden en de dieren verzorgen. In die periode gaat de gemeente op zoek naar een definitieve invulling. Van Driel......

  Lees verder

 • Werk aan bruggen, straten en groen rond de jaarwisseling

  maandag 23 december 2019

  Jack van Dorst is als wethouder verantwoordelijk voor het onderhoud aan de openbare ruimte van de gemeente Moerdijk. Op donderdag 19 december nam hij een kijkje bij de oplevering van zes herstelde......

  Lees verder

 • Dierenpark Klundert op zoek naar nieuwe beheerder

  dinsdag 17 december 2019

  Na circa vijftig jaar geeft de familie Crielaard het beheer van het Klundertse dierenpark terug aan de gemeente Moerdijk. De gemeente gaat op zoek naar een nieuwe beheerder....

  Lees verder

 • Negen miljoen illegale sigaretten in beslag genomen

  dinsdag 12 november 2019

  Circa 9 miljoen illegale sigaretten: een bijzondere vondst tijdens een controle op maandag 11 november op een bedrijventerrein in Klundert. Over de sigaretten is geen accijns- en omzetbelasting betaald.......

  Lees verder

 • Moerdijk bekroond tot bijvriendelijkste gemeente 2019

  vrijdag 1 november 2019

  Gemeente Moerdijk is door Nederland Zoemt verkozen tot bijvriendelijkste gemeente van Nederland. Op 2 november tijdens het inzaaien van de vlinderidylle in Klundert, neemt wethouder Désirée Brummans......

  Lees verder

 • Inwoners welkom bij inzaaien vlinderidylle Klundert

  woensdag 30 oktober 2019

  Op zaterdag 2 november, landelijke Natuurwerkdag, verzorgt de Vlinderstichting het inzaaien van de aangelegde vlinderidylle in Klundert. Afgelopen maandag werden al de idylles in Fijnaart, Standdaarbuiten......

  Lees verder

 • Inwoners welkom bij inzaaien vlinderidylles

  donderdag 24 oktober 2019

  Op maandag 28 oktober verzorgt de landelijke Vlinderstichting samen met enkele Moerdijkse basisschoolgroepen het inzaaien van de drie aangelegde vlinderidylles in achtereenvolgens Fijnaart, Standdaarbuiten......

  Lees verder

 • Winterschoolliner naar het Markland College gaat weer rijden

  dinsdag 22 oktober 2019

  De winter met haar koude, natte en donkere dagen staat weer voor de deur. Ook dit jaar gaat de Winterschoolliner, speciaal voor het Markland College Zevenbergen, vanaf maandag 28 oktober weer rijden.......

  Lees verder

 • Drie bruggen in Klundert afgesloten

  donderdag 17 oktober 2019

  Al onze stalen en houten bruggen zijn in de afgelopen periode geïnspecteerd op veiligheid. Hieruit is gebleken dat voor drie bruggen in Klundert de veiligheid niet kan worden gegarandeerd. Het gaat om......

  Lees verder

 • 12 oktober: Open dag voormalig stadhuis Klundert

  vrijdag 4 oktober 2019

  Het voormalig stadhuis Klundert is in oude glorie hersteld! De glas-in-lood ramen van het rijksmonument uit 1621 zijn vervangen, natuursteen is opgeknapt, het houtwerk geschilderd en de trouwzaal......

  Lees verder

 • College Moerdijk wil aanpak op maat voor aantrekkelijke centra Fijnaart, Klundert, Zevenbergen en Willemstad

  vrijdag 13 september 2019

  Moerdijk wil de komende tijd extra geld en inspanningen steken in de zogenaamde ‘vitale centra’. Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt komen er vier programma’s op maat voor......

  Lees verder

 • Bijeenkomst crisiskaart: omgaan met een psychische crisis?

  maandag 2 september 2019

  Heeft u te maken of te maken gehad met een crisis of een ontwrichtende ervaring in uw leven of in de omgeving? En wilt u weten welke mogelijkheden er zijn of welke gereedschappen u kunt gebruiken om......

  Lees verder

 • Fakkelen door Shell Moerdijk

  dinsdag 27 augustus 2019

  De fabrieken van Shell Moerdijk zijn na het grote voorjaarsonderhoud volgens verwachting midden juli weer opgestart. Shell wil iedereen bedanken voor zijn of haar geduld tijdens deze periode. Helaas......

  Lees verder

 • Renovatie voormalig stadhuis Klundert vordert gestaag

  dinsdag 30 juli 2019

  Sinds april zijn veel mensen dagelijks in touw om het voormalig stadhuis Klundert in oude glorie te herstellen. De glas in lood ramen worden vervangen en er vindt groot onderhoud plaats. Daarbij is de......

  Lees verder

 • Zuidwaterlinie in beeld

  maandag 8 juli 2019

  Vanaf 7 juli zal jij vijf weken lang iedere zondagavond aan de buis gekluisterd zitten voor de Zuiderwaterlinie documentaire op Omroep Brabant. Bjorn van der Doelen en Imme Steinmann reizen in vijf......

  Lees verder

 • Tweede fase saneringswerk Bult van Pars wordt vervolgd

  dinsdag 18 juni 2019

  Op 18 april stemde de raad in met het vrijgeven van extra budget om de sanering af te kunnen ronden en de bult geschikt te maken voor woningbouw. Vervolgens is er gestart met de aanbesteding om een......

  Lees verder

 • Verdenking botulisme water achter Rondeel Klundert

  dinsdag 18 juni 2019

  Het water achter het Rondeel in Klundert is mogelijk besmet met botulisme. Waterschap Brabantse Delta onderzoekt dit. De gemeente heeft waarschuwingsbordjes geplaatst....

  Lees verder

 • Mogelijk overlast door fakkelen Shell Moerdijk

  maandag 10 juni 2019

  Van 10 tot en met 24 juni is er kans op (geluids)overlast doordat Shell Moerdijk extra moet fakkelen. In deze periode zal een van de fabrieken na een geplande onderhoudsstop weer in bedrijf worden......

  Lees verder

 • Expeditie Zuiderwaterlinie via elf vestingsteden langs natuur, historie en cultuur

  dinsdag 28 mei 2019

  Van 19 t/m 29 juni is de oudste, langste en meest gebruikte waterlinie van Nederland het decor voor Expeditie Zuiderwaterlinie. Wandelingen voeren deelnemers langs de elf vestingsteden van de......

  Lees verder

 • Mogelijk overlast door Fakkelen Shell Moerdijk

  donderdag 23 mei 2019

  Van 23 mei tot en met 5 juni is er kans op (geluids)overlast doordat Shell Moerdijk extra moet fakkelen. In deze periode zal een van de fabrieken na een geplande onderhoudsstop weer in bedrijf worden......

  Lees verder

 • Werkzaamheden op de begraafplaats Klundert

  dinsdag 14 mei 2019

  In week 21 t/m 24 (20 mei t/m 14 juni 2019) zullen de gedenkstenen op de muurtjes van de begraafplaats in Klundert verwijderd worden. Het gaat hier om gedenkstenen die hebben gestaan op graven die in......

  Lees verder

 • Geuroverlast Moerdijk neemt af, aandacht blijft geboden

  dinsdag 23 april 2019

  Sinds 2014 is het aantal gerapporteerde geurklachten in de gemeente Moerdijk sterk afgenomen. Dit geldt zowel voor klachten vanwege het industrieterrein Moerdijk als ook de klachten van buiten het......

  Lees verder

 • Dodenherdenking 2019: bijeenkomsten in onze gemeente

  dinsdag 23 april 2019

  Zaterdag 4 mei 2019 herdenken we ook in de gemeente Moerdijk de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, oorlogssituaties en vredesmissies daarna. Welke bijeenkomsten kunt u bijwonen?...

  Lees verder

 • Sanering Bult van Pars kan worden vervolgd

  donderdag 18 april 2019

  De gemeenteraad van Moerdijk is akkoord met het aanvullend budget om de saneringsopgave voor het geschikt maken van de Bult van Pars voor woningbouw verder af te ronden. Na de Pasen start de aanbesteding,......

  Lees verder

 • VTH-team richt zich op brandveiligheid tijdens actiedag Moerdijk

  vrijdag 12 april 2019

  Toezicht op milieu, brandveiligheid en bouw gebeurt door verschillende instanties. Hoe kunnen we nog beter samenwerken? En van elkaar leren? Dat stond centraal tijdens de actiedag van het VTH (Vergunningen......

  Lees verder

 • Onderhoudsstop Shell Moerdijk start in april

  donderdag 4 april 2019

  Shell Moerdijk voert vanaf midden april de komende maanden groot onderhoud uit aan een aantal van de fabrieken. Ze gaan ze van binnen en buiten inspecteren, schoonmaken en verbeteren. Zo wordt geïnvesteerd......

  Lees verder

 • Wmo, Jeugdzorg, Participatiewet, Schuldhulpverlening… hoe vindt u onze informatie?

  dinsdag 2 april 2019

  Als gemeente doen we onderzoek naar de informatiebehoeften van inwoners die gebruikmaken van één of meerdere regelingen die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdzorg,......

  Lees verder

 • Onderzoek: geen belemmeringen aanleg randweg Klundert

  donderdag 7 maart 2019

  Voor de tracévariant A3 Randweg Klundert is door een onderzoeksbureau een nadere uitwerking opgesteld voor de aanleg. Dit bureau heeft de afgelopen periode de beleidsmatige en planologische haalbaarheid......

  Lees verder

 • Groeiend aantal ‘minima-gezinnen’ profiteert van subsidie school-voorzieningen

  vrijdag 1 maart 2019

  Het aantal gezinnen in Moerdijk dat in 2018 een aanvraag deed voor een financiële bijdrage om activiteiten in en om school te kunnen betalen is gestegen. In 2017 waren dat 82 gezinnen, in het afgelopen jaar......

  Lees verder

 • Voorbereidende werkzaamheden Windpark Industrieterrein Moerdijk van start

  donderdag 28 februari 2019

  Nuon, onderdeel van Vattenfall, is begonnen met voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van Windpark Industrieterrein Moerdijk....

  Lees verder

 • Sanering Bult van Pars ligt op korte termijn voorlopig stil

  dinsdag 29 januari 2019

  Onverwachte tegenslag bij het saneren van de Bult van Pars in Klundert. De grond blijkt erger verontreinigd dan in verkennende onderzoeken werd geconstateerd. Gevolg: een hogere kostenpost voor de......

  Lees verder

 • Woonwijk Blauwe Hoef Klundert wordt opgepakt

  donderdag 24 januari 2019

  De gemeente Moerdijk zet de bouw van nieuwe woningen in Klundert in de tweede versnelling. De komende tijd wordt onderzocht wat financiële en ruimtelijke consequenties zijn wanneer in Blauwe Hoef een......

  Lees verder

 • Verkenning haalbaarheid ondernemersfonds centra Fijnaart, Klundert en Zevenbergen

  woensdag 16 januari 2019

  Ondernemersvereniging Zevenbergen (OVZ), Ondernemersvereniging Fijnaart (OVF) en het Klunderts Ondernemers Kontakt (KOK) gaan samen met de gemeente Moerdijk de haalbaarheid verkennen van een gebiedsgericht......

  Lees verder

 • Controle woonwagencentrum Klundert goed verlopen

  dinsdag 15 januari 2019

  Op 15 januari hielden diverse overheidsdiensten een controle op een woonwagencentrum in Klundert. Zij controleerden onder andere op brandveiligheid, rechtmatige bewoning, naleving van vergunningen......

  Lees verder