Nieuwsberichten Klundert

 • Sanering Bult van Pars kan worden vervolgd

  donderdag 18 april 2019

  De gemeenteraad van Moerdijk is akkoord met het aanvullend budget om de saneringsopgave voor het geschikt maken van de Bult van Pars voor woningbouw verder af te ronden. Na de Pasen start de aanbesteding,......

  Lees verder

 • VTH-team richt zich op brandveiligheid tijdens actiedag Moerdijk

  vrijdag 12 april 2019

  Toezicht op milieu, brandveiligheid en bouw gebeurt door verschillende instanties. Hoe kunnen we nog beter samenwerken? En van elkaar leren? Dat stond centraal tijdens de actiedag van het VTH (Vergunningen......

  Lees verder

 • Onderhoudsstop Shell Moerdijk start in april

  donderdag 4 april 2019

  Shell Moerdijk voert vanaf midden april de komende maanden groot onderhoud uit aan een aantal van de fabrieken. Ze gaan ze van binnen en buiten inspecteren, schoonmaken en verbeteren. Zo wordt geïnvesteerd......

  Lees verder

 • Wmo, Jeugdzorg, Participatiewet, Schuldhulpverlening… hoe vindt u onze informatie?

  dinsdag 2 april 2019

  Als gemeente doen we onderzoek naar de informatiebehoeften van inwoners die gebruikmaken van één of meerdere regelingen die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdzorg,......

  Lees verder

 • Onderzoek: geen belemmeringen aanleg randweg Klundert

  donderdag 7 maart 2019

  Voor de tracévariant A3 Randweg Klundert is door een onderzoeksbureau een nadere uitwerking opgesteld voor de aanleg. Dit bureau heeft de afgelopen periode de beleidsmatige en planologische haalbaarheid......

  Lees verder

 • Groeiend aantal ‘minima-gezinnen’ profiteert van subsidie school-voorzieningen

  vrijdag 1 maart 2019

  Het aantal gezinnen in Moerdijk dat in 2018 een aanvraag deed voor een financiële bijdrage om activiteiten in en om school te kunnen betalen is gestegen. In 2017 waren dat 82 gezinnen, in het afgelopen jaar......

  Lees verder

 • Voorbereidende werkzaamheden Windpark Industrieterrein Moerdijk van start

  donderdag 28 februari 2019

  Nuon, onderdeel van Vattenfall, is begonnen met voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van Windpark Industrieterrein Moerdijk....

  Lees verder

 • Sanering Bult van Pars ligt op korte termijn voorlopig stil

  dinsdag 29 januari 2019

  Onverwachte tegenslag bij het saneren van de Bult van Pars in Klundert. De grond blijkt erger verontreinigd dan in verkennende onderzoeken werd geconstateerd. Gevolg: een hogere kostenpost voor de......

  Lees verder

 • Woonwijk Blauwe Hoef Klundert wordt opgepakt

  donderdag 24 januari 2019

  De gemeente Moerdijk zet de bouw van nieuwe woningen in Klundert in de tweede versnelling. De komende tijd wordt onderzocht wat financiële en ruimtelijke consequenties zijn wanneer in Blauwe Hoef een......

  Lees verder

 • Verkenning haalbaarheid ondernemersfonds centra Fijnaart, Klundert en Zevenbergen

  woensdag 16 januari 2019

  Ondernemersvereniging Zevenbergen (OVZ), Ondernemersvereniging Fijnaart (OVF) en het Klunderts Ondernemers Kontakt (KOK) gaan samen met de gemeente Moerdijk de haalbaarheid verkennen van een gebiedsgericht......

  Lees verder

 • Controle woonwagencentrum Klundert goed verlopen

  dinsdag 15 januari 2019

  Op 15 januari hielden diverse overheidsdiensten een controle op een woonwagencentrum in Klundert. Zij controleerden onder andere op brandveiligheid, rechtmatige bewoning, naleving van vergunningen......

  Lees verder

 • Bult van Pars: gemeente gaat voor beste plan projectontwikkelaars

  dinsdag 11 december 2018

  Wie wordt de ontwikkelaar van de Bult van Pars? Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de Bult van Pars te verkopen middels een ontwerpprijsvraag. De gemeente Moerdijk wil daarbij......

  Lees verder

 • De weekmarkt: een bezoek waard

  woensdag 28 november 2018

  Op de weekmarkt van Klundert vindt u elke donderdag weer een mooi assortiment fruit, kaas, zuivel, bloemen en vis. Kom een keer een kijkje nemen!...

  Lees verder

 • Gemeente Moerdijk start op korte termijn met saneren grond Bult van Pars

  vrijdag 9 november 2018

  Een flinke stap dichter bij de nieuwe bestemming van de Bult van Pars in Klundert. De gemeente Moerdijk heeft aannemer A. Van Casteren Tilburg geselecteerd die aan de slag gaat met het saneren van de......

  Lees verder

 • College Moerdijk geeft vol gas bij nieuwbouwprojecten

  dinsdag 16 oktober 2018

  Moerdijk gaat met voorrang een aantal bouwprojecten ontwikkelen om de nood op de woningmarkt te lijf te gaan. Het grootste project bestaat uit 75 tot 100 woningen in de Blauwe Hoef in Klundert. Bovendien......

  Lees verder

 • Open haven Moerdijk - 6 oktober

  maandag 24 september 2018

  Nieuwsgierig naar wat er achter de bedrijfspoorten van het haven- en industrieterrein Moerdijk gebeurt? Het Havenbedrijf Moerdijk organiseert samen met diverse bedrijven de Open Haven Moerdijk op zaterdag......

  Lees verder

 • Moerdijk evalueert afvalsysteem - aanmelden enquête tot 19 september

  maandag 17 september 2018

  Afgelopen jaar introduceerde de gemeente Moerdijk een andere manier van afval inzamelen. Dat systeem wordt nu geëvalueerd. Onderdeel van die evaluatie is een online enquête die alle inwoners van de......

  Lees verder

 • Gedeputeerde Swinkels wandelt Zuiderwaterlinie van De Noordschans naar Klundert

  maandag 14 mei 2018

  Van Bergen op Zoom in het westen tot Grave in het oosten loopt dwars door Brabant een echte erfgoedparel: de Zuiderwaterlinie. Elf vestingsteden, vijf stellingen, een aantal forten, betoverend mooie......

  Lees verder

 • Groen licht voor windpark industrieterrein Moerdijk

  woensdag 9 mei 2018

  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deed woensdag 2 mei 2018 uitspraak in de zaak over het bestemmingsplan ‘Windpark industrieterrein Moerdijk’. Meerdere partijen tekenden hoger beroep......

  Lees verder

 • Mogelijk geluidsoverlast door stoom afblazen bij Shell

  woensdag 9 mei 2018

  Shell Moerdijk werkt aan het omsluiten van een bestaande stoom importleiding naar een andere leverancier. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe leidingdelen veilig en betrouwbaar werken, dienen deze te......

  Lees verder

 • Tellingen: noodzaak randweg Klundert bevestigd

  dinsdag 17 april 2018

  De hoeveelheid verkeer in het centrum van Klundert is de afgelopen vijf jaar niet of nauwelijks afgenomen en op een aantal meetlocaties gestegen. Dat blijkt uit de verkeerstellingen die afgelopen maand in......

  Lees verder

 • College en Stadstafel Klundert hebben vertrouwen in energietransitie

  zaterdag 17 maart 2018

  College en Stadstafel Klundert hebben vanaf 2016 nauw samengewerkt als het gaat om de Windmolens bij Klundert. Daarbij zijn met name de sociale randvoorwaarden een belangrijk succes....

  Lees verder

 • Leerlingen basisschool Sint Jozef en cliënten SOVAK maken Noordhoek en Klundert groener

  woensdag 14 maart 2018

  Leerlingen uit de groepen 7 en 8 van basisschool Sint Jozef hebben woensdag 14 maart in Noordhoek, samen met wethouder Jaap Kamp, de zeven bloembakken in hun straat van nieuwe planten voorzien. Dit in......

  Lees verder

 • College: verder met de A3-variant randweg Klundert

  donderdag 8 februari 2018

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk kiest definitief voor het verder uitwerken van de voorkeursvariant A3 bij de ontwikkeling van de randweg Klundert. De onderzoeken in......

  Lees verder