Ondernemer wordt tijdelijk ambtenaar: een verslag in eigen woorden

Geplaatst: 1-7-2021

Danielle Kloeg, lokaal ondernemer en sinds 21 jaar reisorganisator gespecialiseerd in maatwerkreizen naar de Golfregio en Indische Oceaan zag afgelopen jaar door corona haar werkzaamheden stilvallen. Maar toen kwam de kans om tijdelijk aan de slag te gaan als ‘Aanjager Toerisme’ bij de gemeente Moerdijk. Daniëlle hoefde niet lang na te denken: die uitdaging wilde ze wel aangaan. De reisonderneemster werd dus vier maanden ambtenaar. Daniëlle vertelt zelf hoe het ging.

“Nooit had ik voor mogelijk gehouden dat ik tijdens mijn werkzame leven ooit als ambtenaar aan de slag zou gaan. Maar 1 februari 2021 gebeurde het toch. Na een onverwacht jaar van welkome rust, door toedoen van het welbekende virus, werd het ambtenarenbestaan ineens een optie. Ik draag de toeristische sector vanzelfsprekend een warm hart toe en waar het in het uitgaande segment dramatische vormen aannam, kwam het inkomende en lokale toerisme met volle kracht tot ontwikkeling. Werk aan de winkel in Nederland dus; en vooral in West Brabant, waar het nog in de kinderschoenen staat als het gaat om productontwikkeling en onderlinge samenwerkingsverbanden.

Corianne Bartels, bij de gemeente Moerdijk in functie als ‘Aanjager Toeristisch Fonds’, zou met zwangerschapsverlof gaan. Of ik haar functie als aanjager tijdelijk wilde vervangen. Ja dus! Is het me bevallen? Jazeker. Het werken in een grote en ook nog eens ambtelijke organisatie heb ik als reuze interessant ervaren. Ik ben er zo onbevangen mogelijk ingegaan. Door de coronamaatregelen was het vooral een kwestie van thuiswerken. Helaas heb ik daardoor de sfeer en het reilen en zeilen op de dagelijkse werkvloer niet echt goed meegekregen. Maar door de online overleggen en -bijeenkomsten en incidentele bezoeken aan het gemeentehuis heb ik wel een indruk gekregen.

Als ondernemer, voor wie tijd geld is en praktisch denken en vlot schakelen aan de orde van de dag zijn, blijft besluitvorming bij een overheidsinstantie over 30 schijven toch wel een doorn in het oog. De vooroordelen die er zijn tussen ondernemer en ambtelijk apparaat en uiteraard vice versa, heb ik van dichterbij kunnen beleven. Daardoor heb ik een beter inzicht gekregen in wat er leeft bij de gemeente. 

Aan beide zijden is wat mij betreft nog een hoop te winnen. Dat zit hem voornamelijk in de onderlinge communicatie en begrip voor elkaars werkwijze en misschien zelfs wel voor elkaars DNA. Dat is echt wezenlijk anders heb ik gemerkt. Voor een ondernemer is tijd geld, bij gebrek aan een vast inkomen. Ondernemer versus ambtenaar is als risico versus veiligheid, kans versus bedreiging. Dynamisch versus statisch.

Iedereen moet kiezen waar hij of zij zich het beste thuis voelt, maar we moeten elkaar echter wel ergens aanvullen of versterken om op economisch gebied vooruit te kunnen komen. Ik heb mensen gesproken bij wie de ondernemerslust volledig is vergaan door het moeras van ambtelijke toestanden en regelgeving. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Daarnaast heb ik ook de frustratie gezien aan de ambtelijke kant door de gemakzucht van ondernemers, die halfslachtige aanvragen ondersteund door kindertekeningen indienen.

Ik ben de regelgeving en het beleid beter gaan begrijpen, al vind ik de uitvoering en communicatie zeker niet altijd effectief en kunnen dingen volgens mij echt wel wat eenvoudiger. Tijdens mijn vier maanden als aanjager heb ik een poging gewaagd de kloof tussen ondernemer en het ambtelijk apparaat een klein beetje te verkleinen. Volgens mij heb ik er wel iets of wat beweging in gekregen, dus wat mij betreft missie voorlopig geslaagd! 

Op 9 juni heb ik de teugels weer teruggegeven aan Corianne Bartels. Ik kijk terug op een hele leuke en leerzame periode! En ik dank iedereen voor de geboden mogelijkheid.”