Project Inclusief Moerdijk helpt mensen met een arbeidsbeperking aan het werk

Geplaatst: 3-2-2021

Volgens de wet Banenafspraak heeft de gemeente Moerdijk de opdracht om voor 2025 zeker 10 mensen die dankzij een arbeidsbeperking een afstand tot de arbeidsmarkt hebben aan het werk te krijgen binnen de gemeentelijke organisatie. Maar wethouder Danny Dingemans wil meer: hij wil dit aantal verdubbelen. Project Inclusief Moerdijk moet zorgen dat dit ook gaat lukken.

Project Inclusief Moerdijk is in het leven geroepen om de in de wet Banenafspraak voorgeschreven aantallen mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Onder een arbeidsbeperking verstaan we een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. 

De aanjager

Belangrijke schakel in Inclusief Moerdijk is René van Liesdonk, een lokale ondernemer die met zijn sociale ondernemingen al ruim 20 jaar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in beeld brengt, ontwikkelt en binnen of buiten zijn bedrijf aan werk helpt. René is eigenaar van Rensson Opleidingen en Bikkelz Sociaal ondernemend. Hij gaat er prat op dat zijn bedrijven bijna volledig gerund en gedragen worden ‘door mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hádden’, zoals hij zelf zegt’. René is in project Inclusief Moerdijk de aanjager, hij begeleidt de kandidaten en probeert ze te matchen met de gemeentelijke organisatie.

Twee succesfactoren

De aanpak van Inclusief Moerdijk is eigenwijs en krijgt regelmatig aandacht in regionale en landelijke media en ook collega-gemeenten zijn geïnteresseerd. Uitgangspunt is steeds: niet de vacatures staan centraal, maar de kandidaten en hun mogelijkheden. Niet direct een baan beloven, maar wel aandacht voor persoonlijke rendementskansen. Er zijn twee belangrijke en bepalende succesfactoren: echte kennismaking met mensen en samenwerking met betrokken organisaties, waarbij Werkplein Hart van West-Brabant en regionale ondernemingen nauw samenwerken met Inclusief Moerdijk. 

Kansen-profiel

De meeste kandidaten worden via Werkplein Hart van West-Brabant met René van Liesdonk in contact gebracht, die vervolgens met de kandidaten kennis maakt en samen met hen kijkt naar hun mogelijkheden, ondanks hun beperkingen. Motivatie en talentkansen worden vervolgens gekoppeld aan rendementskansen en René stelt een uitgebreid realistisch kansen-profiel op. Dat is vaak veel breder dan het cv van de kandidaat en vaak ook veel breder dan de kandidaat voor zichzelf in eerste instantie in beeld had. De profielen worden vanuit de werkgroep gedeeld met afdelingshoofden binnen de gemeenten. Zien zij kansen binnen hun organisatie dan nodigen ze de kandidaten als eerste uit voor gesprekken. 

Inmiddels heeft Moerdijk een behoorlijk bestand met mensen met een arbeidsbeperking. Die kan de gemeente niet altijd een baan bieden binnen de eigen organisatie. Maar doordat Inclusief Moerdijk nauw samenwerkt met regionale bedrijven zijn meerdere kandidaten inmiddels doorgestroomd naar een functie bij een van die bedrijven. 

Meer weten?

Benieuwd wat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt voor uw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan contact op met René van Liesdonk via 06-19039751, of stuur een mail naar rvanliesdonk@bikkelz.nl.

En lees: “Uit de modder getrokken” en weer aan het werk, met dank aan... | gemeente Moerdijk