Stimuleringsregeling - woning

Met de stimuleringsregeling kunt u tegen een lage rente geld lenen voor verbeteringen aan uw woning op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en/of levensbestendigheid. De lening heeft aantrekkelijke voorwaarden en een lage rente. Het is simpel: de gemeente verstrekt een goedkope lening voor verbeteren van uw woning op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en/of levensloopbestendigheid.

De voordelen

 • U verbetert de kwaliteit van uw woning 
 • Uw energierekening gaat direct omlaag
 • U kunt langer in uw huis blijven wonen
 • U woont veiliger
 • U betaalt een lage rente
 • Uw woning is meer waard

Voorbeelden van verbeteringen

Duurzaamheid

 • Zonnepanelen
 • Isolatiemaatregelen
  • HR++-glas
  • Zonneboiler
  • Warmtepomp

Voorbereiden op de toekomst

 • Slaapkamer en badkamer op de begane grond
 • Bredere deuren
 • Drempels eruit
 • Huiselijke elektronica (domotica)-maatregelen 
 • Traplift

Veiligheid

 • Gecertificeerd hang- en sluitwerk 
 • Verlichting bij de buitendeuren 
 • Rook- en koolmonoxidemelders 
 • Elektronische hulpmiddelen
 • Veiligheidsglas 
 • Alarmsysteem 

Wanneer komt u in aanmerking voor de Stimuleringsregeling?

U komt in aanmerking bij de volgende voorwaarden:

 • U bent eigenaar en bewoner van de woning waarvoor u de lening vraagt
 • Uw woning staat in de gemeente Moerdijk
 • Uw woning is ouder dan 10 jaar
 • De verbeteringen vallen onder de voorwaarden van de regeling
 • U voldoet aan alle overige (financiële) voorwaarden

Vraag eerst of er een vergunning nodig is voor de maatregelen. Bijvoorbeeld: zonnepanelen zijn niet vergunningvrij in de vesting Willemstad. 

Condities van de lening

 • De lening is minimaal € 2.500 en maximaal € 35.000 (inclusief BTW).
 • Tot een bedrag van € 12.500 is de looptijd 10 jaar. Vanaf € 12.500 tot € 35.000 is dit 15 jaar.
 • De lening heeft een eigen rentetarief voor 10- en 15-jaars rente. De gemeente stelt dit vast bij het toewijzen van de lening.
 • De rente staat vast voor de looptijd van de lening.
 • De lening gaat via een bouwkrediet.
 • U kunt de lening altijd boetevrij aflossen met een minimum van € 250.
 • De lening gaat via een onderhandse of hypothecaire akte.
 • Het college van burgemeester en wethouders wijst een aanvraag af als het budget niet voldoende is voor de aanvraag.

Vergelijking typen leningen binnen de Stimuleringslening

 
Onderdeel  Consumptieve Lening  Hypothecaire Lening
Ondergrens  € 2.500  € 2.500
Bovengrens  Maximaal € 15.000  Maximaal € 35.000
Huidige rentepercentage  Maximaal 2%  Maximaal 1%
Looptijd   De looptijd is 10 jaar voor leningen tot € 12.500 en 15 jaar voor leningen van € 12.500 tot € 35.000.   De looptijd is 10 jaar voor leningen tot € 12.500 en 15 jaar voor leningen van €12.500 tot € 35.000.
Leeftijdsgrens De aanvrager is jonger dan 76 jaar. Bij twee aanvragers geldt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag. n.  Niet van toepassing
Inkomensgrens  Niet van toepassing Niet van toepassing
Afsluitkosten  Niet van toepassing € 850,--
Notariskosten  Niet van toepassing Ja, hoogte afhankelijk van gekozen notaris

Aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden? Doe dan online een aanvraag en stuur de volgende bijlagen mee:

 • Een kadastrale eigendomsbewijs of kopie van de koopakte
 • Beschrijving van de stimuleringsmaatregelen (bijvoorbeeld zonnepanelen)
 • De werkelijke kosten van de stimuleringsmaatregelen en een open begroting op basis van offertes (gespecificeerd in hoeveelheden, materialen en arbeidsuren)
 • Een tekening/schetsplan van de woning met voldoende maatvoering van de bestaande en nieuwe situatie (plattegronden, gevelaanzichten en doorsnee)
 • Een kopie van de eventuele omgevingsvergunning
 • Een globale planning van de uitvoering van het werk
 • Alle overige gegevens die nodig zijn voor beoordeling van de aanvraag. 

Status online volgen

Na het versturen van uw aanvraag volgt u de status online via  Mijn Moerdijk

Vervolg

 1. De gemeente toetst of uw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden
 2. Is dat zo, dan krijgt u van de gemeente een toewijzingsbrief. Hierin staan het soort lening, hoofdsom, rentepercentage, looptijd, eventueel nodige borgstelling en overige voorwaarden.
 3. Voor de aanvraag van uw Stimuleringslening gaat u naar www.svn.nl. U typt Moerdijk in het vak ‘vul uw plaatsnaam’ in. Klik op ‘bekijk mogelijkheden’ en kies voor: Duurzaam maken/Huis & pand opknappen/Langer thuis wonen. Daarna klikt u door naar het digitale aanvraagformulier. Vraag de lening binnen 8 weken aan. De toewijzingsbrief van de gemeente is 8 weken geldig.
 4. U vult het digitale aanvraagformulier op de website van SVn volledig in, met alle bijlagen. Als uw aanvraag binnen is, heeft u nog 3 maanden tijd om uw aanvraag compleet te maken. Als uw aanvraag niet binnen 3 maanden compleet is en er geen lening is, verloopt de toewijzingsbrief van de gemeente en beëindigt SVn uw aanvraag.
 5. SVn controleert of u voldoet aan de voorwaarden voor de lening, onder andere uw financiële situatie. SVn stuurt u een offerte voor de Stimuleringslening. Hierin staat het soort lening (hypothecair of consumptief), leenbedrag, maandtermijn, rentepercentage, looptijd en voorwaarden. Ook krijgt u een Toelichting en Algemene bepalingen.
 6. Accepteert u de offerte en voldoet u aan alle voorwaarden? Dan krijgt u bericht van SVn over de afhandeling. Als een notariële hypotheekakte nodig is, stuurt SVn de stukken naar de notaris. U maakt dan zelf een afspraak met de notaris voor het passeren van de akte. Voor een consumptieve lening is dit niet nodig. 
 7. Als alle papieren getekend zijn, is het leenbedrag beschikbaar, meestal in een bouwkrediet. U betaalt vanaf dat moment maandelijks het afgesproken bedrag aan rente en aflossing. Dit gaat via een automatische incasso. Bij een hypothecaire lening gaan de afsluitkosten van het bouwkrediet. U krijgt van SVn declaratieformulieren voor de rekeningen van de bedrijven die voor u aan de slag gaan. U declareert deze bij SVn. SVn betaalt rechtstreeks de bedrijven en nooit meer dan in uw bouwkrediet beschikbaar is.

Gratis, vrijblijvend en onafhankelijk advies nodig?

Heeft u deskundig advies nodig bij het bepalen van verbetermaatregelen? Maak dan een afspraak met één van de onderstaande partners. Zij geven een gratis, vrijblijvend en onafhankelijk advies op maat.

Energiek Moerdijk

Voor advies over duurzaamheid.
E: besparen@energiekmoerdijk.nl
I: www.energiekmoerdijk.nl

Wonen met Gemak

Voor advies over verbetermaatregelen voor uw woning. Als deze nog prima bewoonbaar is maar uw levensomstandigheden veranderen, bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte en/of handicap.
T: (06) 83 966 100
E: servicepunt@wonenmetgemak.nl
I: www.wonenmetgemak.nl

Inbraakproof

Voor advies over beveiligen van uw woning.
T: 0800-0084
E: info@inbraakproof.nl
I: www.inbraakproof.nl

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Voor vragen over de Stimuleringslening.
T: (088) 253 94 00
E: info@svn.nl
I: www.svn.nl

Voor informatie en een aanvraagformulier maakt u een afspraak bij het Vergunningenloket van gemeente Moerdijk via telefoonnummer 14 0168.