Stimuleringslening - woning

Met de Stimuleringslening van de gemeente Moerdijk kunt u het wooncomfort van uw woning verhogen. Wij bieden een lening tegen aantrekkelijke voorwaarden en een lage rente. Het principe is simpel: de gemeente verstrekt een goedkope lening voor verbetermaatregelen aan uw woning op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en/of levensloopbestendigheid.

De voordelen:

 • U kunt de kwaliteit van uw woning verbeteren
 • Uw energierekening gaat direct omlaag
 • U kunt langer in uw huis blijven wonen
 • U woont veiliger
 • U betaalt een lage rente
 • Uw woning wordt meer waard

Voorbeelden van verbeteringen

Duurzaamheid:

 • Zonnepanelen plaatsen
 • Isolatiemaatregelen uitvoeren
 • HR++-glas plaatsen
 • Zonneboiler installeren
 • Warmtepomp installeren

Voorbereiden op de toekomst:

 • Slaapkamer en badkamer op de begane grond realiseren
 • Deuren verbreden
 • Drempels verwijderen
 • Huiselijke elektronica (domotica)-maatregelen uitvoeren
 • Traplift plaatsen

Veiligheid:

 • Gecertificeerd hang- en sluitwerk aanbrengen
 • Verlichting bij de buitendeuren aanbrengen
 • Rook- en koolmonoxidemelders installeren
 • Elektronische hulpmiddelen installeren
 • Veiligheidsglas plaatsen
 • Alarmsysteem installeren

Wanneer komt u in aanmerking voor de Stimuleringslening?

U komt in aanmerking als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U  eigenaar en bewoner bent van de woning waarvoor de stimuleringslening wordt aangevraagd;
 • Uw woning in de gemeente Moerdijk staat;
 • Uw woning ouder dan 10 jaar is;
 • De gewenste verbetermaatregelen onder de voorwaarden van de regeling vallen en
 • U aan alle overige (financiële) voorwaarden voldoet.

Condities van de lening

 • De hoogte van de lening is minimaal € 2.500,- en maximaal € 35.000,- (inclusief BTW).
 • Tot een bedrag van € 12.500 is de looptijd 10 jaar, voor bedragen vanaf € 12.500 tot € 35.000 is de looptijd 15 jaar.
 • De lening heeft een eigen rentetarief voor de 10- en 15- jaarsrente dat door de gemeente wordt vastgesteld op het moment van toewijzen van/beschikken op de lening.
 • De rente staat vast gedurende de looptijd van de lening.
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet.
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost met een minimum van € 250,-.
 • De lening wordt verstrekt via een onderhandse of een hypothecaire akte.
 • Het college van burgemeester en wethouders wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

Vergelijking typen leningen binnen de Stimuleringslening

 
Onderdeel  Consumptieve Lening  Hypothecaire Lening
Ondergrens  € 2.500  € 2.500
Bovengrens  Max. € 15.000  Max. € 35.000
Huidige rentepercentage  Max. 2%  Max.1%
Looptijd   De looptijd bedraagt 10 jaar voor leningen tot € 12.500 en 15 jaar voor leningen van € 12.500 tot € 35.000,-.  De looptijd bedraagt 10 jaar voor leningen tot € 12.500 en 15 jaar voor leningen van €12.500 tot € 35.000,-.
Leeftijdsgrens De aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. In geval er sprake is van twee aanvragers wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag meegenomen.  n.v.t.
Inkomensgrens  n.v.t.  n.v.t.
Afsluitkosten  n.v.t.  € 850,--
Notariskosten  n.v.t.  Ja, hoogte afhankelijk van gekozen notaris

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan vult u het SVn-aanvraagformulier in dat u van ons krijgt. Maak hiervoor een afspraak bij het Vergunningenloket van de gemeente Moerdijk.

Afspraak maken 

Vervolg stappen:

 1. U vult het aanvraagformulier volledig in, met daarbij alle benodigde bijlagen. Alleen complete aanvragen worden behandeld. In de checklist die bij het aanvraagformulier is gevoegd staan alle benodigde gegevens op een rijtje.
 2. Lever het aanvraagformulier en de bijlagen in bij het Vergunningenloket van de gemeente Moerdijk.
 3. De gemeente toetst daarna of uw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden.
 4. Is dat zo, dan stuurt de gemeente de aanvraag door naar SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting).
 5. SVn neemt de aanvraag verder in behandeling, en toetst of de lening financieel verantwoord is.
 6. SVn brengt aan de gemeente Moerdijk en aan u een advies uit. Bij een positieve toetsing door SVn krijgt u van de gemeente een toewijzingsbesluit over het aangaan van de lening.
 7. Van SVn ontvangt u hierna een offerte, met daarin de voorwaarden van de lening. In deze offerte staat het te lenen bedrag, het soort lening, de maandelijkse last aan rente en aflossing, het rentepercentage, de looptijd van de lening en de overige voorwaarden.
 8. Heeft u de offerte geaccepteerd, en aan alle overige voorwaarden voldaan? Dan ontvangt u van SVn bericht over de verdere afwikkeling van uw Stimuleringslening.

Gratis, vrijblijvend en onafhankelijk advies nodig?

Heeft u een deskundig advies nodig bij het bepalen van verbetermaatregelen? Maak dan een afspraak met één van de onderstaande partners. Zij geven een gratis, vrijblijvend en onafhankelijk advies op maat.

Energiek Moerdijk

Voor advies op het gebied van duurzaamheid.
E: besparen@energiekmoerdijk.nl
I: www.energiekmoerdijk.nl

Wonen met Gemak

Voor advies over te nemen verbetermaatregelen, waardoor uw woning nog prima bewoonbaar is als uw levensomstandigheden veranderen door bijvoorbeeld ouderdom, ziekte en/ of handicap.
T: 06 839 66 100
E: servicepunt@wonenmetgemak.nl
I: www.wonenmetgemak.nl

Inbraakproof

Voor advies op het gebied van het beveiligen van uw woning.
T: 0168 756 444
E: info@inbraakproof.nl
I: www.inbraakproof.nl

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Voor vragen over de Stimuleringslening.
T: 088 253 94 00
E: info@svn.nl
I: www.svn.nl

Voor meer informatie en/of het ophalen van het aanvraagformulier kunt u een afspraak maken bij het Vergunningenloket van gemeente Moerdijk via telefoonnummer 14 0168.