Stimuleringsregeling

Met de stimuleringsregeling kunt u geld lenen voor maatregelen aan uw woning of accommodatie op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en/of levensloopbestendigheid. Let op: de stimuleringslening is geen subsidie, maar een lening. U dient de lening dus volledig terug te betalen.

De volledige lijst van maatregelen waarmee u in aanmerking kunt komen voor een stimuleringslening vindt u terug in de maatregellijst stimuleringsregeling.

Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

Duurzaamheid

 • Zonnepanelen
 • Isolatiemaatregelen
 • HR++-glas
 • Warmtepomp

Levensloopbestendigheid

 • Slaapkamer en badkamer op de begane grond
 • Inductiekookplaat
 • Bredere deuren
 • Drempels eruit
 • Domoticatoepassingen (automatiseren van zaken in en om huis)
 • Traplift

Veiligheid

 • Gecertificeerd hang- en sluitwerk
 • Verlichting bij de buitendeuren
 • Rook- en koolmonoxidemelders
 • Alarmsysteem 

Vraag online aan met DigiD

Vraag online aan met eHerkenning

Voorwaarden

Wanneer komt u in aanmerking voor de Stimuleringsregeling?

U komt in aanmerking bij de volgende voorwaarden:

 • U bent eigenaar en bewoner van de woning waarvoor u de lening aanvraagt of u bent eigenaar en gebruiker van de accommodatie waarvoor u de lening aanvraagt
 • Uw woning of accommodatie staat in de gemeente Moerdijk
 • De maatregelen vallen onder de voorwaarden van de regeling
 • Uw woning is ouder dan 10 jaar
 • U voldoet aan alle overige (financiële) voorwaarden

Condities van de lening

 • De lening voor een woning is minimaal € 2.500,- en maximaal € 35.000,- (inclusief BTW).
 • De looptijd van een lening voor een woning is tot een bedrag van € 12.500,- 10 jaar en vanaf € 12.500,- tot € 35.000,- is 15 jaar.
 • De lening voor een accommodatie is minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- (inclusief BTW).
 • De looptijd van een lening voor een accommodatie is tot een bedrag van € 15.000,- is de looptijd 10 jaar en vanaf € 15.000,- tot € 50.000,- is 15 jaar.
 • De gemeente stelt het rentepercentage vast bij het toewijzen van de lening. Ongeacht de looptijd van de lening hanteren wij hierbij het 10-jaars rentetarief dat SVn onder het kopje rente stimuleringslening en maatwerklening publiceert (zie Rentetarieven | SVn). Het kan voorkomen dat het rentetarief wijzigt tussen het moment dat u de aanvraag doet en het moment dat wij een besluit nemen over uw aanvraag. U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat het rentetarief op het moment dat u de aanvraag doet lager is dan op het moment dat wij een besluit nemen over uw aanvraag. Het rentetarief op het moment van toewijzen van de lening is bepalend. Uiteraard streven wij ernaar uw aanvraag zo spoedig mogelijk af te handelen. Houd er echter rekening mee, dat wij acht weken de tijd mogen nemen om een beslissing te nemen op uw aanvraag. Deze termijn gaat in op het moment dat uw aanvraag compleet is.
 • De rente staat vast voor de looptijd van de lening.
 • De lening gaat via een bouwkrediet.
 • U kunt de lening altijd boetevrij aflossen met een minimum van € 250.
 • De lening gaat via een onderhandse of hypothecaire akte.
 • Het college van burgemeester en wethouders wijst een aanvraag af als het budget niet voldoende is voor de aanvraag.

Kenmerken stimuleringslening

Consumptieve lening Hypothecaire lening Zakelijke lening
Leeftijdsgrens De aanvrager is jonger dan 76 jaar. Bij twee aanvragers geldt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag De aanvrager is jonger dan 76 jaar. Bij twee aanvragers geldt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag Niet van toepassing
Inkomensgrens Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing
Ondergrens € 2.500,- € 2.500,- € 2.500,-
Bovengrens € 35.000,- € 35.000,- € 50.000,-
Looptijd De looptijd is 10 jaar voor leningen tot € 12.500,- en 15 jaar voor leningen van € 12.500,- tot € 35.000,- De looptijd is 10 jaar voor leningen tot € 12.500,- en 15 jaar voor leningen van € 12.500,- tot € 35.000,- De looptijd is 10 jaar voor leningen tot € 15.000,- en 15 jaar voor leningen van € 15.000,- tot € 50.000,-
Rentepercentage De gemeente stelt het rentepercentage vast bij het toewijzen van de lening De gemeente stelt het rentepercentage vast bij het toewijzen van de lening De gemeente stelt het rentepercentage vast bij het toewijzen van de lening
Afsluitkosten Niet van toepassing € 850,- (voor de actuele afsluitkosten dient u contact op te nemen met SVn) € 1.500,- (voor de actuele afsluitkosten dient u contact op te nemen met SVn)
Notariskosten Niet van toepassing Afhankelijk van de notaris die u kiest. Afhankelijk van de notaris die u kiest.

Aanvraag stap 1: gemeente

Voldoet u aan de voorwaarden? Vraag eerst of er een vergunning nodig is voor de maatregelen. Bijvoorbeeld: zonnepanelen zijn niet vergunningvrij in de vesting Willemstad. 

Daarna kunt u online een aanvraag indienen. Zorg ervoor dat u onderstaande bijlagen aan de aanvraag toevoegt: 

 • Een kadastrale eigendomsbewijs of kopie van de koopakte
 • Beschrijving van de stimuleringsmaatregelen (bijvoorbeeld zonnepanelen)
 • De werkelijke kosten van de stimuleringsmaatregelen en een open begroting op basis van offertes (gespecificeerd in hoeveelheden, materialen en arbeidsuren)
 • Een tekening/schetsplan van de woning met voldoende maatvoering van de bestaande en nieuwe situatie (plattegronden, gevelaanzichten en doorsnee)
 • Een kopie van de eventuele omgevingsvergunning
 • Een globale planning van de uitvoering van het werk
 • Alle overige gegevens die nodig zijn voor beoordeling van de aanvraag. 

Status online volgen

Na het versturen van uw aanvraag volgt u de status online via Mijn Moerdijk

Toetsing aanvraag gemeente

De gemeente toetst of uw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden die de gemeente stelt. Is dat zo, dan krijgt u van de gemeente een toewijzingsbrief. Hierin staan het soort lening, de hoofdsom, het rentepercentage, de looptijd, eventueel de nodige borgstelling en overige voorwaarden.

Aanvraag stap 2: SVN

Als u aan de gemeentelijke voorwaarden voor een stimuleringslening voldoet, voert SVn een financiële toetsing uit. SVn bepaalt uiteindelijk of en zo ja voor welk bedrag, u op grond van uw inkomen en financiële situatie in aanmerking komt voor een lening. Let op: het kan dus voorkomen dat SVn besluit dat u op grond van uw financiële situatie geen lening kunt afsluiten of voor een lager bedrag dan dat u wenst.

 • De toewijzingsbrief van de gemeente is 8 weken geldig. Vraag de lening dus binnen 8 weken bij SVn aan.
 • Voor de aanvraag van uw stimuleringslening bij SVn gaat u naar svn.nl
 • U vult het digitale aanvraagformulier op de website van SVn volledig in, met alle bijlagen.
 • Als uw aanvraag binnen is, heeft u nog 3 maanden tijd om uw aanvraag compleet te maken. Als uw aanvraag niet binnen 3 maanden compleet is en er geen lening is, verloopt de toewijzingsbrief van de gemeente en beëindigt SVn uw aanvraag.

Toetsing SVn

SVn controleert of u voldoet aan de voorwaarden voor de lening, onder andere op basis van uw financiële situatie. Als u aan de voorwaarden voldoet stuurt SVn u een offerte voor de Stimuleringslening. Hierin staat het soort lening, de hoogte van de lening, de maandtermijn, het rentepercentage, de looptijd en de voorwaarden. Ook krijgt u een Toelichting en Algemene bepalingen.

Vraagt u een consumptieve lening aan? Dan ontvangt u bij een positieve beoordeling direct een offerte. Bij een hypothecaire lening ontvangt u een offerte als de aanvraag helemaal compleet, beoordeeld en goedgekeurd is. 

Afhandeling lening

Gaat u akkoord met de offerte, dan stuurt u deze getekend terug naar SVn. Bij een consumptieve lening gaat deze direct in. Bij een hypothecaire lening gaat deze in nadat de akte bij de notaris is gepasseerd. U dient hiervoor zelf een afspraak te maken bij de door u gekozen notaris. 

SVn stort het leenbedrag in een bouwdepot. U betaalt vanaf dat moment maandelijks het afgesproken bedrag aan rente en aflossing. Dit gaat via een automatische incasso. Bij een hypothecaire lening gaan de afsluitkosten van het bouwdepot. U krijgt van SVn declaratieformulieren voor de rekeningen van de bedrijven die voor u aan de slag gaan. U declareert deze bij SVn. SVn betaalt rechtstreeks de bedrijven en nooit meer dan in uw bouwdepot beschikbaar is.

Advies

Heeft u deskundig advies nodig bij het bepalen van verbetermaatregelen? Maak dan een afspraak met één van de onderstaande partners. Zij geven een gratis, vrijblijvend en onafhankelijk advies op maat.

Energiek Moerdijk

Voor advies over duurzaamheid.
E-mail:besparen@energiekmoerdijk.nl
Website: www.energiekmoerdijk.nl

Wonen met Gemak

Voor advies over maatregelen in het kader van levensloopbestendigheid.
Telefoonnummer: (06) 83 966 100
E-mail: servicepunt@wonenmetgemak.nl
Website: www.wonenmetgemak.nl

Inbraakproof

Voor advies over maatregelen in het kader van veiligheid.
Telefoonnummer: 0800-0084
E-mail: info@inbraakproof.nl
Website: www.inbraakproof.nl

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Voor vragen over de Stimuleringslening.
Telefoonnummer: (088) 253 94 00
E-mail: info@svn.nl
Website: www.svn.nl

Onafhankelijk financieel adviseur

Voor advies over uw financiële situatie en het effect van de stimuleringslening daarop dient u contact op te nemen met een onafhankelijk financieel adviseur.

Meer informatie

Voor informatie over de stimuleringsregeling kunt u het bellen met het Vergunningenloket van gemeente Moerdijk via telefoonnummer 14 0168 of ga naar de website van het Regionaal Energieloket Moerdijk.