Stimuleringregeling - woning

Met de stimuleringsregeling kunt u tegen een lage rente geld lenen om verbeteringen aan uw woning uit te voeren op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en/of levensbestendigheid. Wij bieden een lening tegen aantrekkelijke voorwaarden en een lage rente. Het principe is simpel: de gemeente verstrekt een goedkope lening voor verbetermaatregelen aan uw woning op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en/of levensloopbestendigheid.

De voordelen:

 • U kunt de kwaliteit van uw woning verbeteren
 • Uw energierekening gaat direct omlaag
 • U kunt langer in uw huis blijven wonen
 • U woont veiliger
 • U betaalt een lage rente
 • Uw woning wordt meer waard

Voorbeelden van verbeteringen

Duurzaamheid:

 • Zonnepanelen plaatsen
 • Isolatiemaatregelen uitvoeren
 • HR++-glas plaatsen
 • Zonneboiler installeren
 • Warmtepomp installeren

Voorbereiden op de toekomst:

 • Slaapkamer en badkamer op de begane grond realiseren
 • Deuren verbreden
 • Drempels verwijderen
 • Huiselijke elektronica (domotica)-maatregelen uitvoeren
 • Traplift plaatsen

Veiligheid:

 • Gecertificeerd hang- en sluitwerk aanbrengen
 • Verlichting bij de buitendeuren aanbrengen
 • Rook- en koolmonoxidemelders installeren
 • Elektronische hulpmiddelen installeren
 • Veiligheidsglas plaatsen
 • Alarmsysteem installeren

Wanneer komt u in aanmerking voor de Stimuleringsregeling?

U komt in aanmerking als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent eigenaar en bewoner van de woning waarvoor de lening wordt aangevraagd
 • Uw woning staat in de gemeente Moerdijk
 • Uw woning is ouder dan 10 jaar
 • De gewenste verbetermaatregelen vallen onder de voorwaarden van de regeling
 • U voldoet aan alle overige (financiële) voorwaarden

Let op: vraag op voorhand aan of er een vergunning nodig is voor de maatregelen (bijvoorbeeld: zonnepanelen in de vesting Willemstad zijn niet zomaar vergunningvrij). 

Condities van de lening

 • De hoogte van de lening is minimaal € 2.500,- en maximaal € 35.000,- (inclusief BTW).
 • Tot een bedrag van € 12.500 is de looptijd 10 jaar, voor bedragen vanaf € 12.500 tot € 35.000 is de looptijd 15 jaar.
 • De lening heeft een eigen rentetarief voor de 10- en 15- jaarsrente dat door de gemeente wordt vastgesteld op het moment van toewijzen van/beschikken op de lening.
 • De rente staat vast gedurende de looptijd van de lening.
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet.
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost met een minimum van € 250,-.
 • De lening wordt verstrekt via een onderhandse of een hypothecaire akte.
 • Het college van burgemeester en wethouders wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

Vergelijking typen leningen binnen de Stimuleringslening

 
Onderdeel  Consumptieve Lening  Hypothecaire Lening
Ondergrens  € 2.500  € 2.500
Bovengrens  Max. € 15.000  Max. € 35.000
Huidige rentepercentage  Max. 2%  Max.1%
Looptijd   De looptijd bedraagt 10 jaar voor leningen tot € 12.500 en 15 jaar voor leningen van € 12.500 tot € 35.000,-.  De looptijd bedraagt 10 jaar voor leningen tot € 12.500 en 15 jaar voor leningen van €12.500 tot € 35.000,-.
Leeftijdsgrens De aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. In geval er sprake is van twee aanvragers wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag meegenomen.  n.v.t.
Inkomensgrens  n.v.t.  n.v.t.
Afsluitkosten  n.v.t.  € 850,--
Notariskosten  n.v.t.  Ja, hoogte afhankelijk van gekozen notaris

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u online een aanvraag indienen. Let op dat u de volgende bijlagen moet meesturen:

 • Een kadastrale eigendomsbewijs. (Kopie koopakte is ook akkoord)
 • Beschrijving van de te treffen stimuleringsmaatregelen (bijvoorbeeld zonnepanelen)
 • De werkelijke kosten van het treffen van de stimuleringsmaatregelen alsmede een open begroting op basis van offertes (gespecificeerd in hoeveelheden, materialen en arbeidsuren)
 • Een tekening / schetsplan van de woning met voldoende maatvoering van de bestaande en de nieuwe situatie (plattegronden, gevelaanzichten en doorsnede)
 • Een kopie van de eventuele omgevingsvergunning
 • Een globale planning van de uitvoering van de werkzaamheden
 • En alle overige voor de beoordeling noodzakelijke gegevens. 

Status online volgen

Na het versturen van uw aanvraag kunt u de status online volgen via Mijn Moerdijk

Vervolg stappen:

 1. De gemeente toetst daarna of uw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden.
 2. Is dat zo, dan krijgt u van de gemeente een toewijzingsbrief. Hierin staan het soort lening, de hoofdsom, het rentepercentage, de looptijd, de eventueel benodigde borgstelling en de overige voorwaarden.
 3. Voor het aanvragen van uw Stimuleringslening gaat u naar www.svn.nl. U typt Moerdijk in het vak ‘vul uw plaatsnaam’ in. Klik op ‘bekijk mogelijkheden’ en kies voor het thema: Duurzaam maken/Huis & pand opknappen/Langer thuis wonen. Daarna klikt u door naar het digitale aanvraagformulier van de lening. Vraagt u de lening niet binnen 8 weken aan? Dan is de toewijzingsbrief die u van de gemeente heeft gekregen niet meer geldig!
 4. U vult het digitale aanvraagformulier op de website van SVn volledig in, met daarbij alle benodigde bijlagen. Als uw aanvraag bij SVn binnen is, heeft u nog 3 maanden de tijd om uw aanvraag compleet te maken. Als uw aanvraag niet binnen 3 maanden compleet is en er geen lening tot stand is gekomen, is de toewijzingsbrief die u van de gemeente heeft gekregen niet meer geldig en beëindigt SVn uw aanvraag.
 5. SVn controleert of u voldoet aan de voorwaarden voor de lening, onder andere door te kijken naar uw financiële situatie. SVn stuurt u een offerte voor de Stimuleringslening. Hierin staat onder andere; of het een hypothecaire of consumptieve lening is, het leenbedrag, de maandtermijn, het rentepercentage, de looptijd en de overige voorwaarden. Ook ontvangt u een Toelichting en de Algemene bepalingen.
 6. Heeft u de offerte geaccepteerd, en aan alle overige voorwaarden voldaan? Dan ontvangt u van SVn bericht waarin staat hoe de afhandeling in zijn werk gaat. Als er een notariële hypotheekakte nodig is, stuurt SVn de stukken naar de notaris. U maakt vervolgens zelf een afspraak met de notaris voor het passeren van de akte. Voor een consumptieve lening hoeft u niet naar de notaris. 
 7. Nadat alle papieren ondertekend zijn, is het leenbedrag beschikbaar, meestal in een bouwkrediet. U betaalt vanaf dat moment iedere maand het afgesproken bedrag aan rente en aflossing. Dit gaat via een automatische incasso. Bij een hypothecaire lening worden de afsluitkosten ingehouden op uw bouwkrediet. U ontvangt van SVn declaratieformulieren waarmee u de rekeningen van de bedrijven die voor u aan de slag gaan, bij SVn declareert. Zij (SVn) betalen rechtstreeks aan de betreffende bedrijven uit en betalen nooit meer uit dan in uw bouwkrediet beschikbaar is.

Gratis, vrijblijvend en onafhankelijk advies nodig?

Heeft u een deskundig advies nodig bij het bepalen van verbetermaatregelen? Maak dan een afspraak met één van de onderstaande partners. Zij geven een gratis, vrijblijvend en onafhankelijk advies op maat.

Energiek Moerdijk

Voor advies op het gebied van duurzaamheid.
E: besparen@energiekmoerdijk.nl
I: www.energiekmoerdijk.nl

Wonen met Gemak

Voor advies over te nemen verbetermaatregelen, waardoor uw woning nog prima bewoonbaar is als uw levensomstandigheden veranderen door bijvoorbeeld ouderdom, ziekte en/ of handicap.
T: 06 839 66 100
E: servicepunt@wonenmetgemak.nl
I: www.wonenmetgemak.nl

Inbraakproof

Voor advies op het gebied van het beveiligen van uw woning.
T: 0800-0084
E: info@inbraakproof.nl
I: www.inbraakproof.nl

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Voor vragen over de Stimuleringslening.
T: 088 253 94 00
E: info@svn.nl
I: www.svn.nl

Voor meer informatie en/of het ophalen van het aanvraagformulier kunt u een afspraak maken bij het Vergunningenloket van gemeente Moerdijk via telefoonnummer 14 0168.