Overlijden aangeven

Aangifte wordt gedaan in de gemeente waar de persoon is overleden. In de meeste gevallen regelt de uitvaartondernemer de aangifte. Deze zorgt ook voor de benodigde documenten bij de aangifte. U kunt als nabestaande echter ook zelf de aangifte van overlijden doen aan de balie in het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken. 

Online aangifte

Uitvaartverzorgers kunnen bij de gemeente Moerdijk online aangifte doen van een overlijden. Voorwaarde is dat de uitvaartverzorger beschikt over e-herkenning en bij ons bekend is als digitale aangever.

Online aangifte doen

Afspraak maken

Er kan ook op afspraak een aangifte van overlijden gedaan worden. Bij de afspraak neemt u de volgende documenten mee:

  • B-enveloppe met daarin het formulier van de arts over de oorzaak van het overlijden
  • verklaring van overlijden (van een schouwarts)
  • eventueel het trouwboekje
  • geldig identiteitsbewijs van degene die aangifte doet

De termijn waarbinnen de crematie of begrafenis moet plaatsvinden, is uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden. Als uitstel van deze termijn nodig is, neemt u ook mee:

  • verklaring van een arts waaruit blijkt dat tegen uitstel van de termijn van begraven of cremeren geen bezwaar is.

Bij een onnatuurlijke oorzaak van overlijden is ook benodigd:

  • verklaring van niet-natuurlijk overlijden (deze wordt door de schouwarts rechtstreeks naar de gemeente gestuurd)
  • verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie van de officier van justitie (deze wordt vanuit justitie rechtstreeks naar de gemeente gestuurd).

Afspraak maken

Hoe regel ik de zaken met de Belastingdienst/Rijksoverheid van mijn naaste die overleden is? 

Sinds kort is het voor nabestaanden ook mogelijk de Belastingtelefoon voor nabestaanden te bellen als zij hulp nodig hebben. Dat kan gratis via (0800) 235 8354.