Alcoholwet- en exploitatievergunning

Gaat u een horecabedrijf of slijtersbedrijf starten en wilt u alcoholische dranken gaan schenken, dan heeft u daarvoor (naast een exploitatievergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening) op grond van de Alcoholwet een Alcoholwetvergunning nodig.

Zijn er wijzigingen opgetreden in uw bedrijf, bijvoorbeeld een uitbreiding van het horecabedrijf, een wijziging in de ondernemingsvorm, nieuwe bestuursleden/bestuurders of gaat u met een nieuwe leidinggevende aan de slag, dan moet een gewijzigde vergunning worden aangevraagd. Dit geldt niet alleen voor commerciële horecabedrijven, maar ook voor paracommerciële horecabedrijven, zoals bijvoorbeeld sportkantines, de scouting, de gemeenschapshuizen en MFA’S/MFC’s.

Als u geen alcohol gaat schenken maar wel eten en drinken gaat bereiden en verstrekken voor directe consumptie, dan is alleen een horeca-exploitatievergunning nodig. Ook voor het gebruiken van (openbare) ruimte ten behoeve van een horeca-terras is goedkeuring nodig in de vorm van een (exploitatie)vergunning.

Let op: Het kan helaas langer duren voordat we uw vergunningaanvraag in behandeling kunnen nemen. Dit komt door een tekort aan personeel. Houdt u daarom rekening met een proceduretijd van uw aanvraag van ongeveer 16 weken. Onze excuses hiervoor. Natuurlijk doen we ons best om de aanvraag voor uw vergunning zo snel mogelijk te verwerken.

Heeft u een dringende vraag? Dan kunt u een email sturen naar: VH@moerdijk.nl

Aanvragen

E-Herkenning

Voordat u het aanvraagproces kunt starten, is het goed om te weten dat u hiervoor e-Herkenning nodig heeft.

U moet inloggen met e-Herkenning niveau EH2+. Heeft u nog geen e-Herkenning, dan moet u dat eerst aanvragen. Meer informatie vindt u op de website eHerkenning. Let op: u kunt niet inloggen met een ketenmachtiging.

Met het invullen van de vragen wordt duidelijk welke vergunningen u nodig heeft.

Wellicht kunt u alle vragen niet direct invullen, maar moet u er wat informatie voor opzoeken. U kunt altijd tussentijds opslaan. Klik dan op de button 'Later afronden'. Om de aanvraag verder in te vullen/af te ronden, logt u in met e-herkenning op uw persoonlijke omgeving Mijn Moerdijk. De aanvraag vindt u terug onder 'Concepten'.

Digitaal aanvragen

Start de digitale aanvraagprocedure

Vul alle velden met een sterretje (*) in. Velden zonder sterretje mag u invullen, maar dat is niet verplicht.

Formulieren

Kosten

De kosten in 2023 voor het in behandeling nemen:

 • Commerciële alcoholwetvergunning € 370,00
 • Niet-commerciële Alcoholwetvergunning € 123,00
 • Aanvraag exploitatievergunning €493,-
 • Melding nieuwe leidinggevenden €123,-

Indien u gelijktijdig een Alcoholwet- én exploitatievergunning aanvraagt, krijgt u 50% korting op de leges voor de exploitatievergunning.

Voorbereidingen op digitale aanvraagprocedure

Het aanvragen van de benodigde vergunning(en) is een digitaal aanvraagproces waardoor u, afhankelijk van elk antwoord, de juiste vervolgvragen krijgt.

Documenten uploaden

In de laatste stap wordt u gevraagd een aantal documenten te uploaden. Zonder deze documenten kunt u de aanvraag niet doorzetten. Vraagt u voordat u de aanvragen start een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan bij dienst Justis. Deze aanvraag kan digitaal door ons worden voorgezet. U kunt uw mailadres, voornamen en achternaam mailen naar VH@moerdijk.nl. In de titel zet u ‘aanvraag om VOG’.

Het is handig om in elk geval de onderstaande documenten alvast digitaal klaar te zetten, zodat u ze straks eenvoudig kunt uploaden. Documenten apart per mail toezenden gaat niet meer. Hiervoor is voor gekozen omdat met het uploaden van documenten uw gegevens beter beschermd zijn. Alle bijlagen worden overigens intern vertrouwelijk behandeld en zijn voor externen niet openbaar.

 • Huur- of koopovereenkomst pand
 • Uittreksel kamer van koophandel (niet ouder dan 3 maanden)
 • Kopie geldig legitimatiebewijs met zichtbaar BSN nummer van alle op de vergunning genoemde personen
 • Een verklaring van Sociale Hygiëne betreffende alle leidinggevenden (en vennoten)
 • Bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen). Wilt u het algemeen model bestuursreglement Alcoholwet ontvangen om in te vullen? Mail dan naar VH@moerdijk.nl met als onderwerp ‘bestuursreglement / alcoholwet’.
 • Alle bewijsstukken in de wijze van financiering van de bedrijfsovername of het starten van een nieuw bedrijf;
 • Verklaring omtrent betalingsgedrag van de belastingdienst
 • Afschrift van eerder aan u verleende alcoholwet- en exploitatievergunningen
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • Plattegrond van het pand met aanduiding om welke ruimte(n) het gaat
 • Ondertekende arbeidsovereenkomst(en)
 • Situatieschets van het terras op schaal 1:100 of 1:250
 • Volledig ingevuld en ondertekend BIBOB-vragenvel +bijlagenvel + alle in dit formulier gevraagde bijlagen.

Wanneer u de vergunning aanvraagt, beoordeelt de gemeente ook de integriteit van uw onderneming of de bij uw onderneming betrokken personen. Daarom dient bij deze aanvraag ook een Bibob aanvraagformulier te worden ingevuld.

Ondanks het feit dat we het u zo makkelijk mogelijk proberen te maken, zal het invullen enige tijd kosten. Wij kunnen helaas niet voorkomen, dat sommige gegevens dubbel gevraagd worden.

KHN ondernemersgids

De KHN ondernemersgids staat vol met relevante onderwerpen en tips die er op zijn gericht om u een vliegende start in de horeca te laten maken. Bovendien bevat de gids handige checklists gericht op verschillende typen horecagelegenheden. En een tijdlijn met daarin alle opeenvolgende stappen die u moet zetten voordat uw zaak open kan. 

De ondernemersgids wordt gratis aangeboden en bevat alle informatie met betrekking tot:

 • Inschrijving KVK
 • Ondernemersplan
 • Financiering
 • Huurovereenkomst
 • Belastingdienst
 • Personeel
 • Vergunningen
 • Voedselveiligheid
 • En nog veel meer

Kijk voor meer informatie op de website van Koninklijke Horeca Nederland.

Meer informatie

Gemeente Moerdijk maakt graag kennis met (nieuwe) ondernemers. In de periode na het indienen van de aanvraag/aanvragen zal daarom met u contact worden opgenomen voor het maken van een kennismakingsgesprek.

Mocht u vragen nu al vragen hebben, of bij het invullen van het digitale aanvraagformulier, dan kunt u contact opnemen met team veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving, bereikbaar op telefoonnummer 140168.

Informatie register sociale hygiëne vanaf 1 juli 2023

Meer informatie op de website van de SVH.