Alcoholwetvergunning

Wilt u als ondernemer drank schenken of verkopen? Dan heeft u een alcoholwetvergunning nodig.

Formulieren

Wat heeft u (mogelijk) nodig?

 1. Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier alcoholwetvergunning;
 2. Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier exploitatievergunning;
 3. Een ingevuld en ondertekend Bibobformulier (indien van toepassing);
 4. Een uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel;
 5. Een geldig legitimatiebewijs van alle op de vergunning genoemde personen;
 6. Een verklaring van Sociale Hygiëne betreffende alle leidinggevenden;
 7. Bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen);
 8. Indien van toepassing een arbeidscontract;
 9. Alle bewijsstukken in de wijze van financiering van de bedrijfsovername of het starten van een nieuw horecabedrijf;
 10. Verklaring van de belastingdienst;
 11. Vergunningen uit het verleden.

Afhankelijk van het verzoek kunnen nog aanvullende stukken nodig zijn.

De aanvraag voor een vergunning geldt in principe alleen voor horecabedrijven, kantines, bedrijfsrestaurants en slijterijen.

De voorwaarden zijn:

 1. Voor verstrekking van alcohol geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar;
 2. Verkoop van alcohol in tankstations en niet-levensmiddelenwinkels is verboden;
 3. Alle leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar oud en van onbesproken gedrag zijn;
 4. Er moeten huisregels zijn opgesteld in sport- en andere kantines;
 5. Barvrijwilligers in sport- en andere kantines moeten een voorlichtingscursus hebben gevolgd;
 6. Als vereniging of stichting moet u beschikken over een bestuursreglement waarin u zich verbindt aan de zogenoemde paracommerciële voorschriften;
 7. Verenigingen en stichtingen moeten zich houden aan de regels rond de verkoop van alcohol die in de gemeentelijke verordening zijn vastgelegd.

Voor verenigingen en stichtingen kan de gemeente aanvullende beperkingen opleggen.

Sancties

Als u zich niet aan de voorwaarden houdt en bijvoorbeeld toch drank verkoopt aan jongeren onder de 18 jaar, dan kan de burgemeester een sanctie opleggen. Uw vergunning wordt dan tijdelijk ingetrokken voor een periode van 1 tot 12 weken, afhankelijk van de ernst van de overtreding en het gemeentelijk beleid. De gemeente kan ook een boete opleggen.

Beoordeling integriteit

Wanneer u de vergunning aanvraagt, beoordeelt de gemeente ook de integriteit van uw onderneming of de bij uw onderneming betrokken personen. Daarom dient bij deze aanvraag ook een Bibob aanvraagformulier te worden ingevuld.

Voor het bepalen welk Bibob formulier ingevuld moet worden, wordt onderscheid gemaakt in de bedrijfsvorm. Voor een eenmanszaak, V.O.F of CV dient formulier model 1 of model 2 te worden ingevuld, voor een BV en NV formulier model 3 of model 4. Tevens dient bij de ingevulde formulieren een volledig financiële onderbouwing te zitten waaruit blijkt hoe de bedrijfsovername is gefinancierd.

 • Met een commercieel doel € 302,00
 • Met een niet commercieel doel € 101,00

De KHN ondernemersgids staat vol met relevante onderwerpen en tips die er op zijn gericht om u een vliegende start in de horeca te laten maken. Bovendien bevat de gids handige checklists gericht op verschillende typen horecagelegenheden. En een tijdlijn met daarin alle opeenvolgende stappen die u moet zetten voordat uw zaak open kan. 

De ondernemersgids wordt gratis aangeboden en bevat alle informatie met betrekking tot:

 • Inschrijving KVK
 • Ondernemersplan
 • Financiering
 • Huurovereenkomst
 • Belastingdienst
 • Personeel
 • Vergunningen
 • Voedselveiligheid
 • En nog veel meer

Kijk voor meer informatie op de website van Koninklijke Horeca Nederland.