Herinrichting Olavstraat Zevenbergschen Hoek: eenrichtingsverkeer, kiss and ride-strook en parkeervakken aangepast

Geplaatst: 19-8-2020

Er was rond basisschool De Hoeksteen in Zevenbergschen Hoek een onveilige verkeerssituatie ontstaan. Dit kwam door overlast van sluipverkeer in de ochtenden en de situatie tijdens de piekmomenten van het halen en het brengen van kinderen naar school. Op initiatief van de dorpstafel en in samenwerking met de school/kinderopvang, politie en dorpshuis heeft de gemeente de Olavstraat begin augustus heringericht. Er geldt nu eenrichtingsverkeer in de Olavstraat via de Hoofdstraat. Ook is bij de school een ‘kiss and ride’ strook ingericht en tegenover de school zijn de parkeervakken aangepast. 

Samenspraak

Door deze ‘kiss and ride’ strook is er nu een kortparkeervoorziening dicht bij de school, zodat schoolkinderen bij de ingang van het schoolgebouw afgezet of opgehaald kunnen worden. De plannen voor de inrichting zijn tot stand gekomen in samenspraak met de directe woonomgeving. Er is rekening gehouden met de bereikbaarheid van bewoners aan het Nonnenpadje vanuit de Bloemendaalse Zeedijk. Eenrichtingsverkeer geldt overigens niet voor fietsers. Ook de parkeervakken tegenover de school zijn aangepast. In plaats van 90 graden staan deze nu onder een hoek van 60 graden in de juiste rijrichting, waardoor het in- en uitrijden van deze parkeervakken een stuk veiliger is geworden. 

Veiliger

Aannemer de Krom heeft de werkzaamheden in de 1e week van augustus uitgevoerd. Door deze maatregelen wordt de Olavstraat een stuk veiliger voor alle bewoners, ouders en leerlingen van de school en de kinderopvang De 7 Dwergen, bezoekers van de sporthal en bezoekers van het dorpshuis de Zevensprong. 

De zorg over de onveilige verkeerssituatie en ook het sluipverkeer is door deze aanpassingen een stuk minder geworden.