Raad van State in basis akkoord: provincie moet inpassingsplan eerst aanpassen

Geplaatst: 23-7-2020

De provincie Noord-Brabant moet binnen een half jaar een aantal fouten in het inpassingsplan ‘Windenergie A16’ herstellen. Dat oordeelde de Raad van State vandaag in een zogenaamde tussenuitspraak op bezwaren tegen de bouw van 28 windturbines langs de A16. Na aanpassing van ‘Windenergie A16’ volgt een definitieve uitspraak. Dat betekent dat de zeven windmolens die waren voorzien in Moerdijk er voorlopig nog niet komen. “We zullen dus nog even geduld moeten hebben”, reageert wethouder Désirée Brummans van de gemeente Moerdijk. 

Goede samenwerking is en blijft belangrijk

“Na zo’n lange periode van intensief voorbereiden wil je natuurlijk gewoon vooruit”, legt wethouder Désirée Brummans uit. “We hebben met de vier gemeenten, provincie, lokale stichtingen en belanghebbenden een zorgvuldig proces doorlopen en mogen terugkijken op een aangename samenwerking. Bijzondere waardering heb ik voor de betrokkenheid, het meedenken en zeker ook het geduld van onze inwoners uit Moerdijk, Zevenbergschen Hoek en Langeweg en onze eigen lokale Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM).” De gemeente bekijkt nog welke gevolgen de uitspraak heeft voor de planning van de andere afspraken, zoals onze lokale energieprojecten.

Lokale energieprojecten

Het inpassingsplan ‘Windenergie A16’ is een initiatief van de provincie Noord-Brabant die daarmee wil voldoen aan de opgave van de landelijke overheid voor het opwekken van windenergie. In de regio West-Brabant komen 28 windturbines, verdeeld over Breda, Moerdijk, Zundert en Drimmelen. Zeven daarvan dus binnen de gemeentegrenzen van Moerdijk. 25 procent van de geplande windmolens worden zogenaamde dorpsmolens. De opbrengsten van deze molens worden gebruikt voor lokale energieprojecten, onder andere in de dorpen langs de A16. Onze inwoners profiteren daarvan direct mee. De dorpstafels van dorp Moerdijk, Zevenbergschen Hoek en Langeweg en Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM) maken op dit moment lokale energieagenda’s met energieprojecten. De gemeente is hier nauw bij betrokken. 

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verwacht dat de provincie de gebreken ‘op niet al te ingewikkelde wijze’ zal kunnen herstellen. 

Meer weten? energiea16.nl