Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken gemeenteraad.

Iedere brief aan de gemeenteraad wordt door ons gepubliceerd. Brieven van inwoners/particulieren worden, gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens, zoveel als mogelijk geanonimiseerd. Raads- en burgerleden kunnen verzoeken een brief te behandelen in een commissie. De ingekomen stukken vindt u op de website van de gemeenteraad.

Ingekomen stukken