Melding over woonomgeving

Als er iets niet werkt of kapot is in uw straat of wijk, dan vinden wij het fijn als u dat aan ons meldt. Wij kunnen dan gelijk actie ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan een kapotte lantaarnpaal. Ook als u ergens overlast van heeft of een klacht over heeft, kunt u dat melden.

online melden 

Wat kunt u (bijvoorbeeld) melden?

  • Niet werkende straatverlichting kunt u online doorgeven via: Nederlands Licht Instituut
  • Kapot wegdek of losliggende stoeptegel
  • Zwerfvuil
  • Kapotte verkeersborden en –palen
  • Omgewaaide bomen
  • Overlast van ongedierte
  • Problemen met de riolering
  • En nog veel meer.....

Spoed (24 uur per dag)

Bel dan naar ons telefoonnummer: 14 0168. Ook buiten de openingstijden van het gemeentehuis!

Voorbeelden van een spoedmelding: gaten in wegdek of andere gevaarlijke situaties.

Milieuklachten (24 uur per dag)

Heeft u overlast door stank, geluid, bodemverontreiniging, luchtverontreiniging of lichthinder? Dan kunt u 24 uur per dag en zeven dagen per week terecht bij de MilieuKlachtenCentrale van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant: Telefoon 073-6812821.
De Omgevingsdienst behandelt milieuklachten voor de gemeente Moerdijk. Kijk voor meer informatie op www.milieuklachtencentrale.nl.

BuitenBeter app

U kunt ook gebruik maken van de BuitenBeter app. Download deze gratis app op uw smartphone. Uw klachten of meldingen komen rechtstreeks bij de gemeente binnen. Foto's kunt u hierin eenvoudig meesturen. Let op: door de langere verwerkingstijd is deze app niet geschikt voor spoedmeldingen en milieuklachten.

Verwijzingen