Aankondiging vervallen verklaren grafrechten

Per 1-12-2022 vallen de grafrechten van bepaalde graven terug aan de gemeente Moerdijk. Het gaat om de graven waarop een mededelingenbordje is geplaatst. 

Per 1-12-2022 vallen de grafrechten van bepaalde graven terug aan de gemeente Moerdijk. Het gaat om de graven waarop een mededelingenbordje is geplaatst. 

Rechthebbende onbekend

Van deze graven is geen rechthebbende bekend. Een lijst van de betreffende graven kunt u hier bekijken:

Verzoek registratie rechthebbende

U kunt zicht laten registreren als rechthebbende voor één van deze graven. De grafrechten vallen dan niet terug aan gemeente Moerdijk, maar worden naar u overgeschreven. 

Hiervoor kunt u tot 1-12-2022 verzoek indienen.

Online regelen

Per post

Een schriftelijk verzoek kan naar:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk
Postbus 4
4761 AA  Zevenbergen

Verwijdering grafbedekking na terugvallen grafrechten

Hebben zich na 1-12-2022 geen rechthebbende gemeld dan wordt de grafbedekking verwijderd zodra de huurtermijn is verlopen. 

Meer informatie

Meer informatie kunt u opvragen bij Wilma Damen of Ellen Littooij via:
Telefoonnummer: 140168
Of email: info@moerdijk.nl