Parkeerbeleid

Hoe gaan we om met parkeernormen en hoe geven we duurzaamheid een plek.

Als gemeente houden we parkeersituaties goed in de gaten. We vinden het belangrijk dat inwoners en bezoekers zo veilig en gemakkelijk mogelijk kunnen parkeren in de gemeente Moerdijk. Daarom is een actualisatie van het parkeerbeleid nodig. Hoe gaan we om met parkeernormen en hoe geven we duurzaamheid een plek. Dit en meer hebben we besproken tijdens een online webinar op maandagavond 19 juli 2021.

Planning

De vernieuwde parkeernota staat gepland ter vaststelling door de gemeenteraad eind september. 

Documenten

Hier vindt u de presentatie zoals deze is gehouden tijdens het webinar. Hierin staat kort uiteengezet waar de parkeernota straks over gaat. Tijdens het webinar zijn vragen gesteld door de deelnemers. Deze hebben we hier ook opgenomen met daarbij ook het antwoord.