Parkeerbeleid

Hoe gaan we om met parkeernormen en hoe geven we duurzaamheid een plek.

Als gemeente houden we parkeersituaties goed in de gaten. We vinden het belangrijk dat inwoners en bezoekers zo veilig en gemakkelijk mogelijk kunnen parkeren in de gemeente Moerdijk. Daarom ihebben wij onlangs ons parkeerbeleid vernieuwd.

Documenten

Hier vindt u de beleidsdocumenten