Kosten

Gemeenten krijgen van het Rijk de kosten voor de opvang van statushouders en asielzoekers gecompenseerd. Er zijn dus geen extra kosten voor de gemeente voorzien.