Veiligheid

Wat moet u doen bij een noodsituatie?

Moerdijk is als het gaat om mogelijke risico’s en gevaren een bijzondere gemeente. Met een zeehaven en industrieterrein in de buurt is de kans op een ongeval altijd aanwezig. Maar we hebben ook een aantal transportroutes in de buurt waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. En dan is er ook nog (het gevoel van) veiligheid in en om het huis. Daarbij komen bijvoorbeeld overlast, inbraak en huiselijk geweld om de hoek kijken. Allemaal zaken die we samen onder controle moeten hebben. Zo zorgen we als gemeente, hulpdiensten, bedrijven en inwoners er samen voor dat we zo goed mogelijk zijn voorbereid. En dus voor een veilig Moerdijk.

Meer weten over de specifieke risico’s in uw omgeving? www.risicokaart.nl.

Lees verder

 • Brand, explosie, vrijkomen van gevaarlijke stoffen

  Een grote brand in de omgeving, of een explosie? Of een naderende wolk met giftige stoffen? Gelukkig is de kans op dergelijke incidenten erg klein. Maar in Moerdijk niet ondenkbaar. Wat moet u doen?

 • Overstroming, noodweer, uitval van gas/water/elektriciteit

  Lees hier wat u moet doen bij een overstroming, bij noodweer of bij de uitval van gas, water en elektriciteit?

 • Ernstige hinder: geluidsklachten of geurklachten

  Geen grote incidenten, maar sommige gevallen van overlast kunnen toch zorgen voor ernstige hinder. Zoals: stankoverlast, geluidoverlast, luchtverontreiniging, lichtoverlast, bodemverontreiniging. Wat moet u doen?

 • Incidenten thuis en in de buurt

  Veiligheid en je veilig voelen begint natuurlijk in en om uw eigen huis en in de buurt. Het voorkomen van inbraak, brandpreventie, tegengaan van huiselijk geweld, geen criminele activiteiten in uw buurt, geen burenoverlast:......

 • Overlast (geen spoed)

  Geen ernstige overlast, maar u kunt wel degelijk hinder ondervinden als gevolg van bijvoorbeeld: hondenpoep op straat, vuilniszakken, zwerfvuil, ongedierte, Achterstallig groenonderhoud of een gat in de weg. Wat moet u......

 • Veiligheidswijzer

  De veiligheidswijzer biedt een overzicht van de mogelijke veiligheidsrisico’s binnen de gemeentegrenzen.

Meer onderwerpen