Vleermuizen en Steenmarters

Brabants Landschapsbeheer helpt u bij het oplossen van problemen met vleermuizen en steenmarters.

Vleermuizen en steenmarters zijn beschermde diersoorten. Deze dieren mogen niet bestreden worden. Met name in de maanden mei, juni en juli kan er overlast zijn van vleermuizen wanneer zij kraamkolonies vormen. 

Meldpunt

Er is een meldpunt ingericht bij Brabants Landschapsbeheer. Het meldpunt kan u helpen en adviseren bij het oplossen van problemen met vleermuizen en steenmarters in gebouwen.