Gemeente en provincie zetten volgende stap naar aanleg Noordelijke Randweg Zevenbergen

Geplaatst: 16-11-2017

De gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant hebben op 16 november 2017 een overeenkomst ondertekend, waarmee de volgende stap naar realisatie van de Noordelijke randweg Zevenbergen is gezet. De provincie start na ondertekening met de voorbereidingen van de randweg. Vanaf 16 november zijn beide partijen gewisseld van ‘rol’.

De aanleg van de Noordelijke Randweg Zevenbergen is een belangrijk onderdeel van de groeiambitie van de gemeente Moerdijk. Het is een belangrijke stap naar verbetering van de leefbaarheid in de kernen, precies volgens de gemaakte afspraken tussen gemeente, provincie en rijk binnen ‘Moerdijk MeerMogelijk’, de bestuursovereenkomst uit 2009.

Rolwisseling

Nu het bestemmingsplan van de Noordelijke randweg bijna onherroepelijk is, wordt de trekkersrol van gemeente Moerdijk overgedragen aan de provincie. Die gaat zorgen voor de realisatie van de weg en is ook verantwoordelijk voor de financiering ervan. Ook hebben provincie en gemeente afspraken gemaakt over de afschaling van de huidige provinciale weg N285 naar gemeentelijke weg.

Kansen verzilveren

De nieuwe randweg moet straks zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer in en rond Zevenbergen. Maar de weg biedt ook kansen voor de ontwikkeling van het centrum van Zevenbergen én het gebied Zevenbergen Noord. Naar verwachting is medio 2022 de aanleg van de Noordelijke randweg gereed.