12 april: kom naar de informatiebijeenkomst gebiedsvisie Zevenbergen Noord

Geplaatst: 12-4-2016

Wat gaat er de komende jaren gebeuren met het gebied rond de oude suikerfabriek in Zevenbergen Noord? Wat is ruimtelijk, financieel en maatschappelijk wenselijk én haalbaar? Ontwikkelaar Koekoek II organiseert dinsdagavond 12 april een informatiebijeenkomst over de plannen voor een gebiedsvisie Zevenbergen-Noord.

Ateliermeester prof. Riek Bakker zal deze avond ingaan op enkele inhoudelijke thema’s en hoe de participatie/samenwerking vorm krijgt. U bent van harte welkom vanaf 19:00u in theater De Schuur in Zevenbergen. Het programma begint om 19:30u. 

Gemeente Moerdijk en Ontwikkelaar Koekoek II tekenden in 2015 het startdocument voor de uitwerking van de visie voor het gebied Zevenbergen-Noord. Beide partijen benadrukken daarin de noodzaak van een werkbare visie en zoeken samenwerking met andere partijen. U krijgt informatie over de laatste stand van zaken en uitgebreid de gelegenheid uw reactie te geven en vragen te stellen. De komende maanden wordt de uitwerking van de gebiedsvisie in samenspraak met inwoners en ondernemers gemaakt. Aanmelden hiervoor kan tijdens de avond

Aanmelden bijeenkomst

Het wordt op prijs gesteld als u zich aanmeldt voor de informatiebijeenkomst. Dit kan door een e-mail te sturen naar: gebiedsvisie@zevenbergennoord.nl.

De avond vindt plaats in Theater De Schuur. Adres: Kerkstraat 23, Zevenbergen. Inloop vanaf 19:00u. Parkeren is mogelijk rond het theater.