College: verder met de A3-variant randweg Klundert

Geplaatst: 8-2-2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk kiest definitief voor het verder uitwerken van de voorkeursvariant A3 bij de ontwikkeling van de randweg Klundert. De onderzoeken in 2017 hebben aangetoond dat de andere optie, de A4-variant die ter sprake kwam tijdens gesprekken met belanghebbenden, niet haalbaar is en daarnaast onvoldoende draagvlak heeft bij omwonenden.

Verkeerstelling

De komende tijd wordt in overleg met omwonenden en deskundigen gekeken wat er nodig is om de A3-variant te kunnen gaan uitvoeren. Op verzoek van omwonenden wordt in  maart  een verkeerstelling gehouden om de actuele noodzaak voor de aanleg van de randweg in beeld te krijgen. De resultaten worden vergeleken met tellingen uit 2014 en meegenomen bij de verdere afweging in de uitwerking van de A3-variant.

Leefbaarheid en verkeersveiligheid

Om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in en om Klundert te verbeteren, ligt er een voorstel voor de realisatie van een randweg ten zuidwesten van Klundert. Er waren twee mogelijke opties voor wat betreft de exacte ligging: de A3-variant en de A4-variant. De gemeenteraad koos in 2015 al voor de A3-variant.