Start tweede fase Hoofdstraat-Driehoefijzersstraat Zevenbergschen Hoek

Geplaatst: 14-8-2018

Volgende week, na de bouwvak, wordt er gestart met de tweede fase van de herinrichting Hoofdstraat-Driehoefijzersstraat in Zevenbergschen Hoek. De herinrichting van dit gebied is het sluitstuk van de leefbaarheidsimpuls voor Zevenbergschen Hoek. Dit houdt in minder overlast door auto’s en vrachtverkeer en meer veiligheid voor fietsers en voetgangers.

Werkzaamheden aankomende periode

Vanaf komende maandag 20 augustus 2018 starten de werkzaamheden in Zevenbergschen Hoek weer. De nutsbedrijven beginnen dan met het vervangen van de gas- en waterleiding in de Driehoefijzersstraat. Ze starten bij de rotonde Bloemendaalse Zeedijk. Ook maken zij de laatste werkzaamheden in de Hoofdstraat af. Tegelijkertijd start Kroeze Infra BV met het tweede deel van de herinrichting van de Hoofdstraat, beginnende bij de kruising met de Olavstraat richting de Bloemendaalse Zeedijk. Na aanbrengen van de deklaag voor de gehele Hoofdstraat, inclusief rotonde (ongeveer in november 2018), start Kroeze Infra BV met de herinrichting van de Driehoefijzersstraat binnen het dorp. Ook worden de verschillende groenvoorzieningen in het najaar ingericht. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden maart 2019 afgerond. We doen er alles aan om de overlast voor omwonenden, ondernemers en bezoekers tijdens de werkzaamheden te beperken.

Omgevingsmanager

Tijdens de uitvoering is mevrouw Joleen Schrier vanuit Kroeze Infra BV omgevingsmanager op dit project en is zij het aanspreekpunt. Omwonenden kunnen met al hun vragen bij haar terecht. Ook overlegt zij met de lokale ondernemers en instellingen over hun bereikbaarheid voor klanten en leveranciers. Zij is 24/7 te bereiken op telefoonnummer 06-83526151 en via het e-mailadres zevenbergschenhoek@kroezeinfrabv.nl. Verder kunnen belangstellenden langskomen op het inloopspreekuur. Dit inloopspreekuur is iedere maandag tussen 14:00 uur -15:00 uur in de keet van de aannemer (Driehoefijzersstraat, nabij rotonde met de Vlijt). Belangstellenden kunnen ook via de app op een gemakkelijke, leuke en volledige manier op de hoogte te blijven van de werkzaamheden in Zevenbergschen Hoek. De gratis app ‘ZevenbergschenHoek’ is te vinden in de Playstore of Appstore. Wekelijks wordt er een update met actuele informatie gegeven. Verder staat er op het Kerkplein in Zevenbergschen Hoek een informatiebord. 

Moerdijk MeerMogelijk

De leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek is onderdeel van het programma Moerdijk MeerMogelijk. Samen met de werkgroepen hebben we de afgelopen jaren het maatregelenpakket bepaald. Nu gaan we over tot de uitvoering hiervan. Moerdijk MeerMogelijk bestaat uit negen plannen die samen gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit en leefomgeving in Moerdijk-oost. In juli 2009 tekenden Rijk, provincie en gemeente een bestuursovereenkomst om deze plannen te realiseren. 

Kijk voor meer informatie op www.moerdijkmeermogelijk.nl. Via de website van Moerdijk MeerMogelijk kunnen belangstellenden zich ook aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief, zodat ze op hoogte blijven van de laatste stand van zaken.

Foto's