Tellingen: noodzaak randweg Klundert bevestigd

Geplaatst: 17-4-2018

De hoeveelheid verkeer in het centrum van Klundert is de afgelopen vijf jaar niet of nauwelijks afgenomen en op een aantal meetlocaties gestegen. Dat blijkt uit de verkeerstellingen die afgelopen maand in opdracht van de gemeente Moerdijk werden gehouden, met het oog op de mogelijke aanleg van een randweg. Die moet zorgen dat het aantal auto’s en vrachtwagens dat nu nog door het centrum van Klundert rijdt flink daalt, om zo de leefbaarheid en veiligheid in en om Klundert te verbeteren.

Noodzaak randweg

De tellingen werden gehouden ter hoogte van de Oliemolenstraat, ’t Walletje, Zevenbergsepoort, Molenberglaan en de Hoogstraat. De uitkomsten zijn vergeleken met de tellingen in 2012 in dezelfde periode en op dezelfde locaties.

“De tellingen hebben we op verzoek van omwonenden uitgevoerd. Die lieten tijdens een informatieavond eind vorig jaar aan ons weten dat ze twijfels hebben over de directe noodzaak van de randweg op dit moment, licht wethouder Thomas Zwiers toe. “Nu laten de recente tellingen een ongeveer zelfde beeld zien als in 2012, de verkeersstromen zijn de afgelopen jaren niet afgenomen en op een aantal locaties gestegen. Zo is het verkeer in de Oliemolenstraat, Molenberglaan en Hoogstraat drukker geworden. Dit ondanks maatregelen, zoals het plaatsen van bebording, die we eerder hebben genomen. Deze actuele cijfers nemen we mee in de uitwerking die we nu in overleg met de omwonenden en deskundigen aan het maken zijn van de A3-variant.”

A3-variant

Deze A3-variant is de optie waaraan zowel college als gemeenteraad hun voorkeur hebben gegeven. De randweg loopt in dat geval ten zuidwesten van Klundert. De andere mogelijkheid, de zogenaamde A4-variant, werd eerder afgewezen omdat deze niet haalbaar is en onvoldoende draagvlak heeft bij omwonenden. Door het aanvullende verkeersonderzoek, schuift de totale planning van het project ongeveer een jaar op. De start van de uitvoering van de A3-variant randweg is gepland in 2020.