Column Wethouder Jack van Dorst - Aan de weg timmeren

Geplaatst: 24-9-2021

Afgelopen zondag reed ik na een heerlijke wandeling in Willemstad via Klundert terug naar huis. Ik moest glimlachen en dacht na bij de aanblik van het nieuwe fietspad aan de Zevenbergseweg, dat er fantastisch uitziet. Afgelopen dinsdag was ik vier jaar wethouder. Eerst een half jaar met alleen de portefeuille Middelen/Financiën. Na de verkiezingen kwam daar de portefeuille Openbare ruimte bij, waar ook onze wegen onder vallen. Nou, dat heb ik geweten.

Het heeft me zowat een jaar gekost om überhaupt een beeld van de situatie van onze Moerdijkse openbare ruimte te krijgen. En belangrijker: het leek soms wel of onze organisatie zelf ook geen overkoepelend beeld had, laat staan grip. Uit inspecties bleek dat er op veel plekken een onderhoudsachterstand was. Het computerprogramma, dat werd gebruikt voor het beheer, moest worden vervangen en was niet meer volledig en actueel. Er waren personeelswisselingen in onze organisatie en diverse vacatures. Voor uw beeld: met in Moerdijk alleen al 114(!) bruggen, 450 kilometer(!) aan wegen en 3,5 miljoen(!) vierkante meter aan verhardingen (bestrating, asfalt) heb je dan toch wel iets te doen.

Bezig met de inhaalslag

In 2019 heb ik de gemeenteraad geïnformeerd over de achterstandssituatie. Die werd daar niet vrolijk van, maar dat was ik zelf ook niet. Toen we een paar maanden later een aantal bruggetjes moesten afsluiten was de maat vol. Ook bij inwoners: terecht en begrijpelijk. Gelukkig waren we inmiddels bezig met de inhaalslag. Het beheerplan bruggen kon al snel naar de raad. Het beheerplan wegen volgde dit jaar. Een organisatieverandering werd doorgevoerd, medewerkers werden weer enthousiast. Het nieuwe beheerpakket werd gevuld. De gemeenteraad was unaniem bereid om vele miljoenen euro’s beschikbaar te stellen: niet alleen voor de benodigde inhaalslag, maar ook voor het beheer richting de toekomst. Complexe uitvoeringsplannen werden opgesteld, forse aanbestedingen in de markt gezet. Werk moet ook bij aannemers worden ingepland. En naast geld, kost dat allemaal tijd…

We zijn nog niet klaar: in zo’n grote gemeente als Moerdijk zullen altijd dingen te doen blijven. Er zijn nog andere aandachtspunten dan bruggen en wegen. Maar waar u in Moerdijk ook woont: overal wordt er momenteel aan de weg getimmerd. Letterlijk en figuurlijk. Dat maakt me blij. En onze gemeenteraad, mijn collega-collegeleden en onze medewerkers ook: graag tot uw dienst!