11-05-2022: Ontwerpbegroting 2023 Regionaal bureau leren West-Brabant

Download hier de ontwerpbegroting voor 2023 van Regionaal Bureau Leren (RBL) West-Brabant met meerjarige doorkijk. Deze begroting is de financiële vertaling van de beleidskaders die met de zestien gemeenten zijn vastgesteld in de Kaderbrief 2023.

Ontwerpbegroting 2023 Regionaal bureau leren West-Brabant