21-03-2022: Vertrokken naar onbekende bestemming

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (BRP) is ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

Geslachtsnaam en voorletters Datum beslissing
D.M. van den Dool 10-03-2022
G.A.J. Hoogelander 10-03-2022
M.R. Vinkestein 10-03-2022

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van deze publicatie bezwaar maken tegen deze beslissing bij het college van burgemeester en wethouders.Voor meer informatie, zie het product bezwaar en beroep of kijk op de website van de Rechtbank Breda.