Indeling van evenementen in categorieën

Uw evenement wordt ingedeeld als een 0-, A-, B- of C-evenement. Deze indeling bepaalt of u een vergunning aan moet vragen, of een melding volstaat. Hier vindt u een uitleg van deze categorieën.

Risicoklasse Melding/ vergunning Termijn aanmelden/ aanvragen voorafgaand aan evenement Onze behandeltijd U ontvangt
0-categorie Melding 3 weken Geen Bevestiging met aandachtspunten
A-categorie Vergunning 4 weken 3 weken Vergunning met voorschriften
B-/C-categorie Vergunning Bij voorkeur minimaal 12 weken, maar uiterlijk 8 weken 8 weken Vergunning met voorschriften

0-categorie 

Het evenement is kleinschalig en kent weinig risico’s. Er is geen vergunning nodig. Melden is voldoende.

A-categorie

Uw evenement kent gemiddelde risico’s. Er is een vergunning nodig met doorgaans standaard voorschriften.

B-/C- categorie

Uw evenement kent verhoogde risico’s. Er is een vergunning nodig met maatwerkadvies van de veiligheidspartners.

Voor verschillende soorten evenementen gelden verschillende regels. Kijk dus eerst in welke categorie uw evenement valt. Dan weet u of u een vergunning nodig heeft en welke.

Hoe weet ik in welke categorie ik val?

Om te weten binnen welke categorie uw evenement valt, kunnen de voorbeelden en toelichting behulpzaam zijn. Let op, u maakt zelf een inschatting, maar de gemeente besluit uiteindelijk onder welke risicocategorie u valt. Om niet het risico te lopen dat u uw melding of vergunningaanvraag te laat indient, adviseren wij uw dit zo vroeg mogelijk te doen, zodat u altijd op tijd bent!

Vergunning nodig of melden?