Dorpstafel Heijningen

Eén plan voor Heijningen, dat ervoor moet zorgen dat het ook in de toekomst prettig is om er te vertoeven. Hier vindt u meer informatie over het gebiedsplan.

Er is nu een nieuw platform waar u kunt meedenken en meepraten over zaken die leven in uw dorp of stad. Hier vindt u het laatste nieuws over uw woonplaats overzichtelijk bij elkaar. Het kan allemaal op dé online ontmoetingsplek voor en door inwoners: www.gebiedsplannen.nl.

www.gebiedsplannen.nl

Voor elke kern en het buitengebied één plan dat ervoor moet zorgen dat het ook in de toekomst prettig is om er te vertoeven. Dat is kortweg het doel van de gebiedsplannen die de gemeente Moerdijk sinds december 2012 samen met de partners, inwoners en bedrijven opstelt.

Deze (brede) gebiedsplannen bevatten niet alleen de plannen van de gemeente maar ook die van de maatschappelijke partners zoals bedrijven, inwoners, woningcorporatie Woonkwartier, zorg- en welzijnsorganisaties Surplus en Groenhuysen en de politie. Op deze manier worden de kernen van de gemeente Moerdijk vanuit een breed perspectief benaderd en krijgen alle ontwikkelingen een plek in één document. Het gebiedsplan voor Heijningen is inmiddels afgerond.