Wat moet ik doen als de toekenningsdatum voor mijn hulp in de huishouding verloopt?

U bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van een verlenging van uw huidige indicatie huishoudelijke ondersteuning wanneer deze verloopt. Bent u van mening dat u na het eindigen van de toekenningperiode nog steeds in aanmerking komt voor huishoudelijke ondersteuning? Dan vragen wij u acht weken voor het eindigen van de indicatie een nieuwe melding in te dienen.

Wij wijzen u erop dat wij niet met terugwerkende kracht verlengen. De datum waarop u de aanvraag voor verlenging doet is dus van belang. Wanneer u voor het eindigen van uw toekenningperiode  een verzoek om verlenging doet, wordt deze (bij een positief besluit) aansluitend aan het einde van de deze periode verlengd. Wanneer u een verzoek tot verlenging doet na het eindigen van de toekenningperiode, gaan wij uit van de aanvraagdatum. Dit laatste kan tot gevolg hebben dat u een week tot enkele weken geen hulp bij het huishouden ontvangt.