Tijdelijke overname van mantelzorg

Ontvangt u mantelzorg en wilt u de zorgtaken van uw mantelzorger verlichten? Dan kunt u misschien tijdelijk naar de dagopvang of in een instelling of logeerhuis logeren. Deze ondersteuning richt zich op het ontlasten van de mantelzorg of directe omgeving. Het kan gaan om cliënten die voortdurend toezicht nodig hebben of waar constant zorg of zorg op ongeregelde tijdstippen noodzakelijk is.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze 'respijtzorg' vanuit de aanvullende verzekering. Als dit tot de mogelijkheden behoort gaat dit voor op ondersteuning vanuit de Wmo.

Uw hulpvraag kunt u melden bij het Wmo-loket.

Voor  deze respijtzorg moet u een eigen bijdrage betalen.