Melden van klachten over industrieterrein Moerdijk

Het industrieterrein van Moerdijk behoort tot de grote motoren van de Brabantse economie. Na Eindhoven is industrieterrein Moerdijk de tweede economie van Noord-Brabant. Op het industrieterrein zijn ongeveer 10.000 mensen werkzaam bij in totaal 420 bedrijven. Enkele van deze bedrijven behoren tot het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO). Dit betekent dat er wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen. Voor deze bedrijven gelden strenge veiligheidsregels en er wordt extra en onaangekondigd gecontroleerd.

Bedrijven mogen geluid en een bepaalde geur produceren. Maar tot een bepaalde grens. De inwoners van de dorpen rond het industrieterrein ondervinden ondanks de metingen soms toch overlast. Hier leest u meer over de klachtenprocedure. Waar kunt u overlast melden? En wat gebeurt er met uw klacht?

Milieuklachten melden

Ervaart u overlast van geur, geluid, trillingen of stof van bedrijven in Brabant? Constateert u bodem, lucht- of waterverontreiniging of ziet u afvaldumpingen? Hebt u meldingen over het zwemwater? Meld dit via 013 2060500 of 073 6812821. Beide nummers komen uit bij de MilieuKlachtenCentrale, die 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is en actie onderneemt op uw meldingen en klachten over het milieu, het zwemwater en misstanden in het buitengebied. Niet-acute milieuklachten kunt u bij de milieuklachtencentrale ook digitaal indienen.

Wat gebeurt er met uw milieuklacht?

Uw klacht komt terecht bij de dienstdoende toezichthouder. De toezichthouder kan vervolgens telefonisch contact met u opnemen. Hij probeert dan zoveel mogelijk te weten te komen en vraagt u onder andere of de omstandigheden nog hetzelfde zijn en of u nog extra informatie heeft.

Als meer mensen dezelfde melding hebben gedaan wordt de eerste melder als eerste teruggebeld. De overige personen die dezelfde klacht hebben ingediend krijgen een persoonlijke terugkoppeling op het moment dat het probleem is opgelost of uitgezocht.

Hoe wordt uw klacht onderzocht?

Nadat de dienstdoende toezichthouder zoveel mogelijk informatie heeft gevraagd, gaat hij zelf op onderzoek uit. Dit doet hij door zoveel mogelijk waar te nemen. Hij gebruikt daarbij indien nodig  meetinstrumenten, zoals een geluidsmeter. Daarnaast kunnen meetpunten uitgelezen worden om de luchtkwaliteit te meten.

Hoe verder?

Als de bron bekend is, wordt gekeken naar mogelijke oplossingen om verder overlast te voorkomen of te beperken. Bij geluidsoverlast bekijkt de toezichthouder bijvoorbeeld of de voorschriften worden nageleefd. Als dit niet het geval is, wordt het bedrijf hiervan op de hoogte gebracht en moeten zij maatregelen treffen om verdere overlast te voorkomen. Soms blijkt dat de voorschriften aangepast moeten worden.

Als de bron niet kan worden achterhaald, dan wordt de klacht vastgelegd met de toevoeging dat de bron niet is gevonden. Door periodieke analyse van deze klachten kan het mogelijk zijn dat alsnog een (mogelijke) veroorzaker in beeld komt. De melder(s) van de klacht(en) worden in dit geval door de behandelende toezichthouder geïnformeerd over de stand van zaken van hun klacht.