Uitvoeringsprogramma

Het Masterplan is het sluitstuk van de reeks ‘Nota van Bouwstenen’ (mei 2009), ‘Centrumvisie Zevenbergen’ (december 2009) en tenslotte het onderhavige ‘Masterplan Centrum Zevenbergen’.

De aanleiding was gelegen in de constatering dat de kwaliteit van het centrum in velerlei opzichten terugloopt in combinatie met de overtuiging dat er kansen zijn tot ingrijpende verbeteringen. Alle documenten zijn tot stand gekomen in een dialoog en samenwerking met verschillende betrokkenen.

In de ‘Nota van Bouwstenen’ wordt de basis gelegd voor het Masterplan. Gebaseerd op een uitgebreide inventarisatie van de bestaande situatie is het te beschouwen als een zoektocht naar kansen, randvoorwaarden en ontwikkelingspotenties.

Bekijk het uitvoeringsprogramma van Zevenbergen