Onderzoeksboring SCAN

Voor de meeste gebieden in Nederland is er voldoende kennis over de ondergrond. Voor onder andere West-Brabant en Zeeland is deze kennis nog beperkt. Om te onderzoeken of er in dit gebied kansen liggen voor het gebruik van aardwarmte, zoekt SCAN twee locaties voor het uitvoeren van een proefboring.

Bij die proefboring wordt alleen data over de ondergrond verzameld. 3 Na afloop van het onderzoek, wordt de boorlocatie weer afgebroken. Eén van die locaties die onderzocht wordt, is een locatie langs de snelweg A4 ter hoogte van de Krukweg bij Heijningen.

Meer informatie

Berichten