Wat doet de gemeente zelf?

Iedereen doet wat voor het klimaat. De overheid, bedrijven en jijzelf. Soms groot, soms klein, soms duur, soms goedkoop. De gemeente zet zichzelf ook in voor een duurzamere wereld.

Natuurlijk maken we visies en beleid, maar ook in onze bedrijfsvoering dragen we ons steentje bij. Hieronder een kleine greep uit onze acties:

  • Duurzaam gemeentehuis en ander gemeentelijk vastgoed. De gemeente gebruikt zelf natuurlijk ook energie. Bijvoorbeeld in het gemeentehuis en op de gemeentewerf, maar ook voor het vervoer van onze medewerkers. We isoleren onze gebouwen beteren gaan zuiniger om met energie. De energie die we gebruiken wordt vaker duurzaam opgewekt. Ook door duurzaam inkopen verlagen we onze CO2-uitstoot.
  • In de gymzalen in Moerdijk hebben we sensoren geplaatst die ervoor zorgen dat de verlichting en verwarming pas aan gaan als er mensen in het gebouw zijn.
  • Bij VV Virtus is een zonneboiler aangelegd.
  • Het benzine aangedreven handgereedschap van onze buitendienst is zoveel mogelijk geëlektrificeerd. Zo worden de bosmaaiers en kettingzagen nu aangedreven door elektriciteit.
  • We vervangen jaarlijks traditionele openbare verlichting voor LED en ook de verlichting voor sportvelden worden steeds meer LED.
  • We beheren een groot deel van onze bermen en groene zomen ecologisch en bijvriendelijk.