Overlijden

Aangifte doen van overlijden, gedenkteken plaatsen, grafuitgifte.

In de gemeente Moerdijk zijn drie gemeentelijke begraafplaatsen. Eén in Klundert en twee in Zevenbergen. Daarnaast zijn er in de gemeente begraafplaatsen die beheerd worden door kerkbesturen (de zogenaamde bijzondere begraafplaatsen). Daarover heeft de gemeente geen zeggenschap.

De regelgeving die van toepassing is op de gemeentelijke begraafplaatsen leest u in de Verordening beheer en gebruik gemeentelijke begraafplaatsen. Meer informatie over onze begraafplaatsen en wat u bij de gemeente rondom een overlijden moet regelen, leest u hier. 

Lees verder

De begraafplaats aan de Schanspoort in Klundert.

De begraafplaats aan de Klundertseweg in Zevenbergen

De begraafplaats aan de Galgenweg in Zevenbergen.

Heeft u nog vragen? Wij hebben een handig overzicht gemaakt met vragen die wij veel krijgen en de antwoorden daarop.

Het aangifte doen van iemand die in Moerdijk is overleden.

Het aanvragen van een vergunning voor een gedenkteken of gedenkplaat.

Meer onderwerpen