Hoe wordt de veiligheid rond de locatie geregeld?

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op al haar locaties. Dit doet de organisatie in samenwerking met een beveiligingsorganisatie. 24 uur per dag, 7 dagen per week zijn er medewerkers van het COA en beveiligers op de locatie aanwezig. Waar nodig is er contact tussen het COA en de politie. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. De asielzoekers krijgen begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid maar ook omgangsvormen in Nederland. We bekijken van te voren of er extra maatregelen nodig zijn om de opvanglocatie en de omgeving veilig te houden. Daarbij kijken we ook naar vragen en wensen van omwonenden.

Als de opvanglocatie bewoond wordt, komt er een telefoonnummer beschikbaar voor omwonenden.