Wat als een vluchteling uit Oekraïne niet de Oekraïense nationaliteit heeft?

Als u:

  • op 23 februari 2022 een door Oekraïne erkende vluchteling was of,
  • op 23 februari 2022 een geldige permanente Oekraïense verblijfsvergunning had, dan valt u onder de tijdelijke regeling Oekraïne.

U wordt ingeschreven in geschreven in de gemeentelijke Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). U komt dan bijvoorbeeld in aanmerking voor opvang in een Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO).