Rooms-Katholieke kerk H. Bartholomeus

Kenmerken

Adres Kerkplein 4
Postcode/plaats 4765 CJ Zevenbergschen Hoek
Kadastraal bekend -
Huidige functie Kerk 
Oorspronkelijke functie Kerk
Bouwjaar 1948-49
MIP-code BK130-000922

Redengevende omschrijving

Historie

In 1886 wordt de driebeukige kruisbasiliek van C. Weber in gebruik genomen. Deze wordt echter in 1944 door de oorlog verwoest. De kerk wordt na de oorlog (1948-49) vervangen door een nieuwe kerk van F.H.M. Mol en W.J. Bunnik. J. Dijker, heeft twee gebrandschilderde ramen aan de kerk gevoegd.

Locatie

Gelegen aan het kerkplein.

Architectuur- en kunsthistorische kenmerken:

Exterieur

De kerk (1948-49) is gebouwd in de stijl van de Bossche School. Het is een driebeukige basilicale kerk met hoger transept met lagere dwarsarmen en een driezijdige absis. 

De kerk is opgetrokken in baksteen en voorzien van zadel- en lessenaardaken (samengesteld dak) met verbeterde Hollandse pannen. Op viering dak een vierkante dakruiter met kruis. Het gehele gebouw is voorzien van rondboogramen, deels gekoppeld. 

In voorgevel driedelig portaal met kolommen, met daarboven twee gekoppelde rondboogramen en een rondboogfries onder kroonlijst. Aan de rechterzijde een toren onder tentdak en aan de linkerzijde een aanbouw onder zadeldak. In zijgevel en absis bakstenen bas-relief in driehoeksmotief onder kroonlijst.

Algemeen belang

Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als kerk. Het is beeldbepalend en kent een opvallend silhouet. Het heeft architectuurhistorische waarde als kerk in de stijl van de Bossche school.

Bescherming

De bescherming betreft het pand Kerkplein 4 te Zevenbergschen Hoek. De hoofdaspecten van de monumentaal beschermingswaardige onderdelen die in relatie staan tot de monumentale waarden van het gehele object, zijn opgenomen in de redengevende omschrijving. Voor het pand Kerkplein 4 te Zevenbergschen Hoek gaat het om relevante onderdelen van het exterieur en (delen van) aanzichten die vanuit openbare ruimten zichtbaar zijn, in dit geval van het hoofdgebouw het vooraanzicht (zuidwestzijde), beide zijaanzichten (noordwest- en zuidoostzijde), het achteraanzicht (noordoostzijde) en de genoemde elementen in de redengevende omschrijving.

Toekomstige veranderingen of aanpassingen zullen hieraan getoetst worden.

Waarderingscriteria

Waarderingscriteria Subcriteria Omschrijving parameters Score Weging Punten Toelichting
Silhoueteffect Silhouetwaarde Bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving, wijk, stad/dorp of streek 3 2.0 6.0 Beeldbepalend, opvallend silhouet.
Subtotaal 0-6 6.0  
Ligging Ensemblewaarde bijzondere betekenis van het object wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de historisch-ruimtelijke context 1 0.5 0.5 De kerk ligt nabij de hoofdweg van Zevenbergschen Hoek.
betekenis van het object als essentieel (cultuurhistorisch, functioneel en/of architectuurhistorisch en visueel) onderdeel van een complex 0 0.5 0.0 Geen onderdeel van een complex.
situationelewaarde Markante ligging 3 0.5 1.5 Centraal gelegen aan een kerkplein iets van de Hoofdweg af, maar nog wel zichtbaar vanaf de Hoofdweg. 
bijzondere betekenis van het object wegens de wijze van verkaveling/inrichting/voorzieningen 2 0.5 1.0 Iets verder van de hoofdstraat gelegen dan de overige historische lintbebouwing en wijkt daarom ook iets af van de historische verkavelingsstructuur.
Subtotaal 0-6 3.0  
Vorm representativiteit bijzonder belang van het object voor de geschiedenis van de architectuur en/of bouwtechniek en/of het oeuvre van een bouwmeester, architect ingenieur of kunstenaar 3 1.0 3.0 De kerk in de stijl van de Bossche School van W.J. Bunnik en F.H.M. Mol, gebouwd in de wederopbouwperiode. 
esthetische waarde belang van het object wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp 2 1.0 2.0 Het is een driebeukige basilicale kerk met hoger transept en driezijdige absis, gebouwd in de stijl van de Bossche School. Het is opgetrokken in baksteen en voorzien van een samengesteld dak met verbeterde Hollandse pannen. 
materiaalgebruik en ornamentiek belang van het object wegens het bijzondere materiaalgebruik, de ornamentiek en/of monumentale kunst 2 1.0 2.0 Er zijn diverse sierelementen in het gebouw verwerkt, zoals rondboogramen, rondboogfries onder kroonlijst, driedelig portaal en een bas-relief. 
gaafheid/herkenbaarheid belang van het object wegens de materiële, technische, constructieve en/of architectonische gaafheid en/of herkenbaarheid 3 1.0 3.0 De kerk is gaaf en herkenbaar.
zeldzaamheid belang van het object/complex wegens absolute zeldzaamheid in architectuurhistorisch, bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht 2 1.0 2.0 Redelijk zeldzaam als wederopbouwkerk in Moerdijk.
Subtotaal 0-15 12.0  
Cultuurhistorie cultuurhistorische waarde belang van het object als bijzondere uitdrukking van (een) culturele, sociaaleconomische, bestuurlijke/beleidsmatige, geestelijke, geografische, landschappelijke, historisch-ruimtelijke, technische en/of typologische ontwikkeling(en) 3 2.0 6.0 Als bijzondere uitdrukking van geestelijke ontwikkeling.
innovativiteit belang van het object wegens innovatieve waarde of pionierskarakter 0 1.0 0.0 Geen innovatieve waarde.
herinneringswaarde belang van het object wegens bijzondere herinneringswaarde 2 2.0 4.0 Herinnering aan kerk als functie en aan WOII gevolgd door wederopbouw.
Subtotaal 0-15 10.0  
Functie authenticiteit belang van het object als nog goed herkenbare uitdrukking van de oorspronkelijke of een belangrijke historische functie 3 2.0 6.0 Nog in gebruik als kerk.
Subtotaal 0-6 6.0  
Totaal 0-48 37.0  

Foto's