Voormalig gemeentehuis

Kenmerken

Adres Markt 32
Postcode/plaats 4758 BM Standdaarbuiten
Kadastraal bekend -
Huidige functie Zorginstelling/woonhuis
Oorspronkelijke functie Gemeentehuis
Bouwjaar 1860
MIP-code BK105-002897

Redengevende omschrijving

Historie

Het voormalige gemeentehuis van Standdaarbuiten uit 1860 met een nieuwere voorgevel uit 1937.

Locatie

Centraal gelegen aan het plein, naast de Rooms-Katholieke kerk het meest opvallende pand in de kern.

Architectuur- en kunsthistorische kenmerken:

Exterieur

Tweelaags gemeentehuis (1860) onder schilddak, bedekt met pannen, met dakruiter en windvaan in vorm van een haan. Uitstekende kroonlijst die doorloopt op gevel. Bakstenen voorgevel in 1937 aangebracht. Bordes met aan weerszijden rechte trap en ijzeren hek. Bordesdeur geflankeerd door smalle boogramen. Deur op bordes voorzien van halfrond deurstuk met roedeverdeling. Kruisvensters met roedeverdeling. Ramen onderverdieping voorzien van aanzet- en sluitstenen in natuursteen. Zijgevels gepleisterd. Cement/betonnen basement. Gave detaillering. De voorgevel van het gebouw is in historiserende stijl gebouwd (Traditionalisme). Dit was in de 20ste eeuw  tijdelijk de overheersende architectuurstijl voor bestuurlijke gebouwen, waarbij met behulp van klassieke en traditionele elementen een verbinding werd gemaakt met het op traditie en macht gestoelde ambtenarenapparaat. Typische stijlkernmerken zijn bordessen, torens en imposante kappen.

Algemeen belang

Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als voormalig gemeentehuis van Standdaarbuiten. Het is beeldbepalend en kent een opvallende ligging. Het heeft architectuurhistorische waarde als gebouw met een voorgevel gebouwd in traditionalistische stijl.

Bescherming

De bescherming betreft het pand Markt 32 te Standdaarbuiten. De hoofdaspecten van de monumentaal beschermingswaardige onderdelen die in relatie staan tot de monumentale waarden van het gehele object, zijn opgenomen in de redengevende omschrijving. Voor het pand Markt 32 te Standdaarbuiten gaat het om relevante onderdelen van het exterieur en (delen van) aanzichten die vanuit openbare ruimten zichtbaar zijn, in dit geval van het voorste bouwdeel het vooraanzicht (zuidwestzijde) en de beide zijaanzichten (noordwest- en zuidoostzijde) en de genoemde elementen in de redengevende omschrijving.

Toekomstige veranderingen of aanpassingen zullen hieraan getoetst worden.

Waarderingscriteria

Waarderingscriteria Subcriteria Omschrijving parameters Score Weging Punten Toelichting
Silhoueteffect Silhouetwaarde Bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving, wijk, stad/dorp of streek 2 2.0 4.0 Beeldbepalend, redelijk opvallend silhouet met dakruiter.
Subtotaal 0-6 4.0  
Ligging Ensemblewaarde bijzondere betekenis van het object wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de historisch-ruimtelijke context 3 0.5 1.5 Gelegen aan het verlengde van de voorstraat van het voorstraatdorp op de hoek met de kerkring.
betekenis van het object als essentieel (cultuurhistorisch, functioneel en/of architectuurhistorisch en visueel) onderdeel van een complex 0 0.5 0.0 Geen onderdeel van een complex.
situationelewaarde Markante ligging 3 0.5 1.5 Gelegen op de hoek aan plein.
bijzondere betekenis van het object wegens de wijze van verkaveling/inrichting/voorzieningen 3 0.5 1.5 Gelegen aan het verlengde van de voorstraat van het voorstraatdorp en in lijn van de historische verkavelingsstructuur. 
Subtotaal 0-6 4.5  
Vorm representativiteit bijzonder belang van het object voor de geschiedenis van de architectuur en/of bouwtechniek en/of het oeuvre van een bouwmeester, architect ingenieur of kunstenaar 2 1.0 2.0 Voormalig gemeentehuis uit 1860 met voorgevel in traditionalistische stijl.
esthetische waarde belang van het object wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp 2 1.0 2.0 Een tweelaags gebouw onder een schilddak, voorzien van een bordes. De voorgevel is van baksteen en de zijgevels zijn gepleisterd.
materiaalgebruik en ornamentiek belang van het object wegens het bijzondere materiaalgebruik, de ornamentiek en/of monumentale kunst 2 1.0 2.0 Er zijn enkele sierelementen in het gebouw verwerkt, zoals een dakruiter en bordes met ijzeren hek.
gaafheid/herkenbaarheid belang van het object wegens de materiële, technische, constructieve en/of architectonische gaafheid en/of herkenbaarheid 1 1.0 1.0 Het gebouw is niet geheel gaaf, maar wel herkenbaar en in goede staat. De voorgevel is sterk gewijzigd in 1937. 
zeldzaamheid belang van het object/complex wegens absolute zeldzaamheid in architectuurhistorisch, bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht 2 1.0 2.0 Typologisch lokaal zeldzaam als voormalig gemeentehuis. 
Subtotaal 0-15 9.0  
Cultuurhistorie cultuurhistorische waarde belang van het object als bijzondere uitdrukking van (een) culturele, sociaaleconomische, bestuurlijke/beleidsmatige, geestelijke, geografische, landschappelijke, historisch-ruimtelijke, technische en/of typologische ontwikkeling(en) 3 2.0 6.0 Als uitdrukking van een bestuurlijke en sociaal-economische ontwikkeling, centrale functie.
innovativiteit belang van het object wegens innovatieve waarde of pionierskarakter 0 1.0 0.0 Geen innovatieve waarde.
herinneringswaarde belang van het object wegens bijzondere herinneringswaarde 2 2.0 4.0 Herinnering aan voormalige gemeente Standdaarbuiten. 
Subtotaal 0-15 10.0  
Functie authenticiteit belang van het object als nog goed herkenbare uitdrukking van de oorspronkelijke of een belangrijke historische functie 2 2.0 4.0 Redelijk goed herkenbaar als voormalige gemeentehuis. 
Subtotaal 0-6 4.0  
Totaal 0-48 31.5  

Foto's