Woonhuis gebouwd door J. Bedaux

Kenmerken

Adres Hazeldonk 1
Postcode/plaats 4772 PA Langeweg
Kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie R nummer: 13
Huidige functie Woning
Oorspronkelijke functie Woning
Bouwjaar 1938
MIP-code -

Redengevende omschrijving

Historie

In 1938 ontwerpt de Tilburgse architect Jos. Bedaux voor de familie van houthandelaar P. Aarden in Langeweg een zogeheten boerenhoeve zonder grond. Het vrijstaand woonhuis bestaat uit twee volumes, het in twee lagen gebouwde deel aan de Hazeldonk en het haaks hierop gebouwde eenlaagse deel aan de Zuiddijk.

Locatie

De woning is gebouwd aan de Hazeldonk aan de voormalige verbinding Etten-Leur-Zevenbergen over rivier de Mark (Hazeldonk). De ligging aan de Mark was belangrijk voor de opdrachtgever die zijn bedrijf langs de Mark had. Op deze locatie is nog steeds een bedrijventerrein gevestigd. Het pand is markant gelegen op de hoek van de Zuiddijk en de oude laan Hazeldonk Er bevinden zich monumentale bomen op de rand van het terrein.

Architectuur- en kunsthistorische kenmerken:

Exterieur

Het tweelaagse hoofdgebouw heeft een met oranje oud Hollandse pannen gedekt zadeldak dat door dubbele klokgevels beëindigd wordt. De loggia valt op in de voorgevel. Deze vormgeving hiervan met een deelzuil past Bedaux verder in zijn werk zelden toe. Rechts naast deze loggia bevindt zich de entree die bestaat uit een brede halfronde deur, een houten deurlijst en een luifel op consoles van gekruld zwart geschilderd siersmeedwerk. Boven de luifel is in smeedijzer de naam ‘Hazeldonk’ geschreven. Het zadeldak van het bijgebouw wordt aan de achterkant beëindigd door een tuitgevel. In dit volume bevinden zich de keuken en de bijkeuken. Een tuinmuur verbindt de woning met de achterliggende Vlaamse schuur. In deze muur is een houten toegangspoort aangebracht tussen gemetselde pijlers met natuurstenen afdekstenen met sierbollen. Alle gevels zijn wit geschilderd met een zwarte plint.

Algemeen belang

Het pand is van algemeen belang vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp. Het pand is van architectuurhistorisch belang vanwege de plaats die het inneemt in het werk van de bekende Tilburgse architect Jos. Bedaux. (1910-1989) Het is een van zijn eerste werken en een fraai voorbeeld van het romantische werk dat Bedaux in zijn traditionele fase voor de oorlog bouwde. Na de oorlog zou Bedaux classicistische elementen in zijn architectuur gaan verwerken om vervolgens rond 1955 tot een modernistische stijl over te gaan die gekenmerkt wordt door een tijdloze ingetogenheid.

Het pand heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van de sociaal economisch ontwikkeling eind jaren dertig toen succesvolle ondernemers uit de steden weg trokken en voor hun vaak grote gezinnen grote villa’s lieten bouwen aan provinciale wegen. Het pand is ook een voorbeeld van een Gesamtkunstwerk, waarbij de architect ook het ontwerp van delen van het interieur en versieringen als buitenarmaturen en diverse smeedwerk ornamenten en de gevelbelettering voor zijn rekening neemt.

Het pand is bijzonder en uniek in deze Noord Westhoek van Brabant. Het pand is tenslotte eveneens van belang vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur en grote delen van het interieur en vanwege de architectuurhistorische zeldzaamheid. Het heeft een Bedaux typerende gevelbehandeling gekregen: een ondergrond van handvorm baksteen gemetseld in Vlaams verband, daarover heen een laag verdunde cement en vervolgens gebroken wit geschilderd. Aan de onderzijde van de gevels een tachtig centimeter hoge zwart geteerde plint. Ook het brede formaat schoorsteen en de krullende klokgevels zijn typerend voor deze Bedaux-architectuur.

Staat van onderhoud

De algemene staat van onderhoud is goed.

Bescherming

De bescherming betreft het pand aan de Hazeldonk 1 in Langeweg inclusief de tuinmuur. De hoofdaspecten van de monumentaal beschermingswaardige onderdelen die in relatie staan tot de monumentale waarden van het gehele object, zijn opgenomen in de redengevende omschrijving. Voor het pand Hazeldonk 1 gaat het om relevante onderdelen van het exterieur en (delen van) aanzichten die vanuit openbare ruimten zichtbaar zijn, in dit geval gaat het voor-, achter en twee zij-aanzichten van het hoofdgebouw (woning) twee zijaanzichten van de eenlaagse aanbouw aan de Zuiddijk en de tuinmuur (excl. gemaaltje). De Vlaamse schuur, valt buiten de bescherming.

Toekomstige veranderingen of aanpassingen zullen hieraan getoetst worden.

Waarderingscriteria

Waarderingscriteria Subcriteria Omschrijving parameters Score Weging Punten Toelichting
Silhoueteffect Silhouetwaarde Bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving, wijk, stad/dorp of streek 0 2.0 0.0 Woning is nauwelijks zichtbaar vanaf Hazeldonkse Weg.
Subtotaal 0-6 0.0
Ligging Ensemblewaarde bijzondere betekenis van het object wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de historisch-ruimtelijke context 3 0.5 1.5 Woonhuis van houthandelaar. Het hout werd op de kop van de Hazeldonk/rivier de Mark in het water gelegd. De houthandel was tot 1953 hier gevestigd.
betekenis van het object als essentieel (cultuurhistorisch, functioneel en/of architectuurhistorisch en visueel) onderdeel van een complex 3 0.5 1.5 De woning uit 1935 met tuinmuur vormt een complex met ensemblewaarden zoals een gelijkvormige architectuur in woonhuis, tuinmuur en bijgebouwen. Functioneel en kadastraal vormt het een complex met de ervoor gelegen landbouwschuur. Deze tiendschuur dateeert vermoedelijk uit de 16e eeuw.
situationelewaarde Markante ligging 1,5 0.5 0.8 Woonhuis ligt op hoek Hazeldonk-Zuiddijk. Schuur is zichtbaar vanaf Hazeldonkse Zandweg.
bijzondere betekenis van het object wegens de wijze van verkaveling/inrichting/voorzieningen 2 0.5 1.0 Woning is onlogisch gesitueerd. Dit komt door de aanleg van een brug over de Mark waardoor het oorspronkelijk woonhuis gesloopt moest worden. In de oorspronkelijke situatie was de woning wel logische gesitueerd.
Subtotaal 0-6 4.8
Vorm representativiteit bijzonder belang van het object voor de geschiedenis van de architectuur en/of bouwtechniek en/of het oeuvre van een bouwmeester, architect ingenieur of kunstenaar 3 1.0 3.0 Een van de eerste ontwerpen van Jos Bedaux uit Tilburg. Typische elementen van de Bedaux-architectuur zoals een zwarte plint onder een witte gevel en grote groene luiken. Veel ronde vormen bij de ornamenten. Later is Bedaux soberdere ontwerpen gaan maken.
esthetische waarde belang van het object wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp 3 1.0 3.0 Woonhuis heeft zadeldak met dubbele klokgevels. Loggia in voorgevel. Luifel op consoles met siermeedwerk. Smeedijzeren belettering met naam "Huize Hazeldonk". Haaks op achtergevel aanbouw. Siersmeedijzer is gebruikt op schoorsteen en in loggia (bel en lamp).
materiaalgebruik en ornamentiek belang van het object wegens het bijzondere materiaalgebruik, de ornamentiek en/of monumentale kunst 3 1.0 3.0 Het kan gezien worden als een gesamtkunstwerk omdat het interieur maar ook het siersmeedwerk aan de buitenzijde (entreepartij) en bv. lichtarmaturen allemaal duidelijk herkenbaar zijn ontworpen door Bedaux.
gaafheid/herkenbaarheid belang van het object wegens de materiële, technische, constructieve en/of architectonische gaafheid en/of herkenbaarheid 3 1.0 3.0 Het object is goed herkenbaar als Bedaux-architectuur.
zeldzaamheid belang van het object/complex wegens absolute zeldzaamheid in architectuurhistorisch, bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht 3 1.0 3.0 Jos Bedaux heeft vele ontwerpen gemaakt die voornamelijk rond Tilburg en Goirle gerealiseerd zijn. In West-Brabant heeft Bedaux weinig gebouwd.
Subtotaal 0-15 15.0
Cultuurhistorie cultuurhistorische waarde belang van het object als bijzondere uitdrukking van (een) culturele, sociaaleconomische, bestuurlijke/beleidsmatige, geestelijke, geografische, landschappelijke, historisch-ruimtelijke, technische en/of typologische ontwikkeling(en) 2 2.0 4.0 De realisatie van de woning werd veroorzaakt door de noodzakelijke sloop van de oorspronkelijke bedrijfswoning. Meegaan in de vaart der volkeren.
innovativiteit belang van het object wegens innovatieve waarde of pionierskarakter 3 1.0 3.0 Het ontwerp van het woonhuis was door de architectkeus zeer innovatief.
herinneringswaarde belang van het object wegens bijzondere herinneringswaarde 2 2.0 4.0 De schuur op de locatie is een overblijfsel van de oude boerenhoeve van de fam. Aarden. In 1935 moest het toenmalige woonhuis gesloopt worden vanwege de aanleg van de nieuwe brug over de Mark (HazeldonkZwartenberg). Het nieuwe woonhuis is daarom achter de bedrijfsschuur gebouwd.
Subtotaal 0-15 11.0
Functie authenticiteit belang van het object als nog goed herkenbare uitdrukking van de oorspronkelijke of een belangrijke historische functie 2 2.0 4.0 Woonhuis van houthandelaar. De houten vloeren zijn van de voormalige bewoner/opdrachtgever Aarden. Het hout werd op de kop van de Hazeldonk/rivier de Mark in het water gelegd om te voorkomen dat het hout scheurde en uitdroogde. De houthandel was tot 1953 hier gevestigd.
Subtotaal 0-6 6.0
Totaal 0-48 34.0

Foto's