Bewijs van garantstelling

Bezoekers uit het buitenland kunnen in een aantal gevallen pas een visum krijgen als iemand in Nederland zich garant stelt. Dat verschilt per land en hangt af van het inkomen van de bezoeker.


Met een garantstelling verklaart u dat u garant staat voor de eventuele kosten van het verblijf. Ook eventuele schulden die de bezoeker maakt, worden op u verhaald. De garantstelling wordt voor maximaal drie maanden afgegeven.

Aanvragen

Aan de balie in het gemeentehuis

U vult het formulier bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking in. U neemt dit mee naar de gemeente waar u staat ingeschreven. Voor het ondertekenen en legaliseren van de garantverklaring komt u op afspraak naar de gemeente. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Kom dan beide naar het gemeentehuis.

Formulieren

Meenemen

  • Persoonlijk langskomen;
  • Volledig ingevuld aanvraagformulier;
  • Geldig legitimatiebewijs van de personen die het formulier heeft/hebben ondertekend.

Na bezoek aan de gemeente stuurt u het formulier op naar de persoon die u uitnodigt. De uitgenodigde persoon moet dan met dit formulier daar naar de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat voor een visumaanvraag.

Voorwaarden

Meer dan één bezoeker?

Krijgt u meer bezoekers? Dan moet u voor elke bezoeker een bewijs van garantstelling aanvragen.

Kosten

Informatie over de kosten vindt u onder 'Handtekening, legalisatie'.