Vergadering commissie visuele omgevingskwaliteit 14-12-2023

Geplaatst: 13-12-2023

De vergadering vindt deze week plaats op donderdag 14 december van 09.30 uur tot 12.00 uur.

De volgende plannen worden behandeld op bovenstaande datum:

  1. plaatsen van een nokverhoging, Arkelhof 6, Zevenbergen
  2. bouwen van 11 woningen, Bolwerk ong., Klundert
  3. verbouwen van het pand (VO), Noordhaven 90, Zevenbergen
  4. verbouwen van de bestaande winkelruimte en vervangen van de pui aan de voorzijde, Zuidhaven 67-69, Zevenbergen

De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats iedere donderdag van 09.30 uur tot 12.00 uur. U kunt een afspraak maken, zodat uw plan op een afgesproken tijdstip wordt behandeld. De afspraak maakt u door contact op te nemen met de administratie van team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving via telefoonnummer 14 0168.