Vergadering welstands- en monumentencommissie van donderdag 16 februari 2023

Geplaatst: 15-2-2023

De vergadering vindt deze week plaats op donderdag 16 februari van 09.30 uur tot 12.00 uur.

De volgende plannen worden behandeld op bovenstaande datum:

  1. plaatsen van een fietsenstallingen en aanpassen terrein, Doctor Ariënslaan 90, Zevenbergen
  2. renoveren 51 woningen, Van Mansfeldstraat 1 t/m 21, Darincstraat 1 t/m 25, De Lignes 13 t/m 21, Bourgondiëstraat 2 t/m 22 en Van der Markstraat 9 t/m 29, Zevenbergen
  3. Uitbreiden van een bedrijfswoning, Melassestraat 12 Zevenbergen
  4. plaatsen van een dakkapel, Nieuwe Dorpsweg 51, Fijnaart
  5. bouwen van een nieuw bedrijfsgebouw en verlenging bestaande akkerbouwloods, Slobbegorsedijk 24, Heijningen
  6. plaatsen van zonnepanelen, Kerkring 42, Willemstad

De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats iedere donderdag van 09.30 uur tot 12.00 uur. U kunt een afspraak maken, zodat uw plan op een afgesproken tijdstip wordt behandeld. De afspraak maakt u door contact op te nemen met de administratie van team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving via telefoonnummer 140168.