Vergadering welstands- en monumentencommissie van donderdag 26 januari 2023

Geplaatst: 25-1-2023

De vergadering vindt deze week plaats op donderdag 26 januari van 09.30 uur tot 12.00 uur.

De volgende plannen worden behandeld op bovenstaande datum:

  1. plaatsen van een Led-scherm, Distriboulevard 11, Zevenbergen
  2. plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Wilhelminapark 8 a, Zevenbergen

De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats iedere donderdag van 09.30 uur tot 12.00 uur. U kunt een afspraak maken, zodat uw plan op een afgesproken tijdstip wordt behandeld. De afspraak maakt u door contact op te nemen met de administratie van team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving via telefoonnummer 140168.