Vergadering commissie visuele omgevingskwaliteit 14-03-2024

Geplaatst: 13-3-2024

De vergadering vindt deze week plaats op donderdag 14 maart van 09.30 uur tot 12.00 uur.

De volgende plannen worden behandeld op bovenstaande datum:

  1. realiseren van kantoorruimten in het pand, Oosterstraat 1, Klundert
  2. renoveren van een dak, Oosterstraat 16b, Klundert
  3. verbouwen van een loods, Roodevaart 38, Moerdijk
  4. bouwen van 3 woningen, Smaragd 15, 17 en 19 Zevenbergen
  5. wijzigen van het monument (VO), Benedenkade 4, Willemstad
  6. isoleren van hellende daken, Groenstraat 42, Willemstad
  7. vervangen van de antenne installatie, Kerkring 19, Willemstad
  8. plaatsen van extra tranformatorhuisjes (VO), Vesting Willemstad

De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats iedere donderdag van 09.30 uur tot 12.00 uur. U kunt een afspraak maken, zodat uw plan op een afgesproken tijdstip wordt behandeld. De afspraak maakt u door contact op te nemen met de administratie van team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving via telefoonnummer 14 0168.