Vergadering welstands- en monumentencommissie 01-02-2024

Geplaatst: 31-1-2024

De vergadering vindt deze week plaats op donderdag 1 februari van 09.30 uur tot 12.00 uur.

De volgende plannen worden behandeld op bovenstaande datum:

  1. bouwen clubaccommodatie Kogelvangers, Grintweg 14 (ong.) Willemstad
  2. plaatsen van zonnepanelen, Kerkring 35, Willemstad
  3. renoveren van de kelder, Molenstraat 12, Zevenbergen
  4. tijdelijk uitnemen muraltmuur Tonnekreek, Oostdijk, Willemstad
  5. vervangen van de schelpenpaden door halfverharding (VO), Vestingwallen, Willemstad
  6. vergroten van een woning (VO), Voorstraat 25, Willemstad
  7. vernieuwen van een bijgebouw, Voorstraat 48, Willemstad
  8. vervangen van de ramen en herstellen en isoleren van de dakconstructie en toevoegen dakramen, Voorstraat 48, Willemstad

De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats iedere donderdag van 09.30 uur tot 12.00 uur. U kunt een afspraak maken, zodat uw plan op een afgesproken tijdstip wordt behandeld. De afspraak maakt u door contact op te nemen met de administratie van team Vergunningen, handhaving en toezicht via telefoonnummer 140168.