Dhr. A.M.J. Dingemans

Gegevens over Dhr. A.M.J. Dingemans
Naam: Dhr. A.M.J. Dingemans
Achternaam Dingemans
Voornaam Danny
Voorletters A.M.J.
Functie(s): 1e Loco-burgemeester, Wethouder
Rollen: Lid College
Telefoon: 14 0168
E-mailadres:
Portefeuille:
 • Economische aangelegenheden
 • Mobiliteit
 • Ruimtelijke Ordening
 • Wonen
Nevenfuncties:
 • Bestuurslid GR bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk
 • Bestuurslid (DB en AB) Nederlandse Vereniging van Vestingsteden
 • Bestuurslid (AB) GR Havenschap Moerdijk
 • Vertegenwoordiger waterpoort BO NP Biesbosch Haringvliet - NL Delta
 • Vertegenwoordiger gemeente als aandeelhouder van Rewin
 • Vertegenwoordiger gemeente als aandeelhouder Havenbedrijf Moerdijk N.V
 • Lid stuurgroep spoorzone
 • Lid initiatiefgroep Waterpoort
 • Lid stuurgroep havenstrategie
 • Lid stuurgroep Omgevingswet
 • Lid stuurgroep wonen subregio West Brabant
 • Lid commissie van Advies R.O. (RWB)
 • Lid bestuurlijk overleg Waterkring West (R.O.)
 • Lid stuurgroep Bosselaar Zuid
 • Lid kopgroep ontwikkeling bedrijventerrein West Brabant
 • Lid commissie van Advies Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Lid bestuurlijk overleg 380 kV (RWB)
 • Docent sociale wetenschappen (bezoldigd)
 • Trainer Scouting Nederland (onbezoldigd)