Dhr. A.M.J. Dingemans

Gegevens over Dhr. A.M.J. Dingemans
Naam: Dhr. A.M.J. Dingemans
Achternaam Dingemans
Voornaam Danny
Voorletters A.M.J.
Functie(s): Wethouder, 4e Loco-burgemeester
Rollen: Lid College
Telefoon: 14 0168
E-mailadres:
Nevenfuncties (pdf): Nevenfuncties
Portefeuille:
 • Economische aangelegenheden
  • Economisch beleid (inclusief aandeelhouderschap REWIN)
  • Lokale bedrijventerreinen
  • Zeehaven
  • Toerisme en recreatie
  • Forten en restauratie Mauritshuis
  • Begraafplaatsen
 • Werk en Inkomen
  • Werkgelegenheid
  • Werkvoorzieningsschap (inclusief Participatiewet)
  • Gemeentelijk minimabeleid
  • Inkomensvoorziening
  • Re-integratie
  • Arbeidsmigranten
  • Inburgering
 • Onderwijs (aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt)
  • Onderwijs aan volwassenen
  • Laaggeletterdheid
  • Techniekonderwijs
 • Mobiliteit
  • Bereikbaarheid (OV)
  • Verkeersveiligheid

Vervanging portefeuille: wethouder D.J. Brummans