Truckparking A16 e.o.

Het doel van het project is het creëren van extra parkeer- en verblijfsvoorzieningen voor vrachtwagens en -chauffeurs in de gemeente Moerdijk, alsmede het creëren van meer beveiligde vrachtwagenparkeerplaatsen ten westen van de A16 voor vrachtwagens die rijden op de goederencorridor A16 (kernnetwerk).

Ook dient de truckparking als alternatief voor vrachtwagens van de haven van Moerdijk en het toekomstige LPM.

Waar ligt deze locatie?

-

Wat is de laatste stand van zaken?

Op 19 september 2018 is door verschillende partijen in West-Brabant een intentieovereenkomst “Vrachtwagenparkerenin West-Brabant” getekend. Doel van de intentieovereenkomst is het vastleggen van de samenwerking van partijen, commitment uitspreken evenals het maken van afspraken tussen partijen met het oog op het integraal oplossen van de parkeerproblematiek voor vrachtwagens in West-Brabant op het hoofdwegennet, het onderliggend wegennet en bedrijventerreinen binnen gemeenten. Na ondertekening van deze intentieovereenkomst zijn verschillende partijen aan de slag gegaan met een verkenning naar nieuwe truckparking(s).

Op 30 januari 2020 heeft de gemeenteraad van Moerdijk de volgende startdocumenten vastgesteld: Truckparking A16 e.o. en Foodcourt Kanters Moerdijk (inclusief Truckparking). Deze projecten worden los van elkaar uitgevoerd. 

Voor het project Truckparking is een eerste brede verkenning uitgevoerd waarin veel locaties bekeken en afgewogen zijn. Op 18 november 2020 heeft het College besloten om vier kansrijke locaties verder te verkennen. De locaties zijn vervolgens verder onderzocht naar financiële, maatschappelijke en planologische mogelijkheden.

Binnen de mogelijkheden van het inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk wordt bekeken of een uitbreiding van de Gouden Leeuw tot de mogelijkheden behoort.  De gevraagde extra plaatsen zouden hiermee op deze 2 locaties ingevuld kunnen worden. 

Huidige situatie


Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Stijn Verschuren
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail