Scholenontwikkeling Klundert

Het doel van het project is om te komen tot een adequate, haalbare huisvesting voor de scholen in Klundert. Indien mogelijk maken we een koppeling met andere sociaal maatschappelijke voorzieningen passend bij het onderwijs.

Wat is de laatste stand van zaken?

Op 3 februari 2022 heeft de gemeenteraad het startdocument voor de scholenontwikkeling Klundert vastgesteld. Hiermee is de intakefase officieel afgerond en gaan we door naar de initiatieffase. De initiatieffase start met deel A. Deel A is het in beeld brengen van de ruimtebehoefte, de kaders en de locaties. Vervolgens moet dit resulteren in meerdere scenario's voor de scholenontwikkeling in Klundert. Het voorkeursscenario leggen we voor aan de gemeenteraad. Op basis van het besluit van de gemeenteraad gaan we verder met de haalbaarheidsstudie. Dit is deel B van de initiatieffase. We brengen de ruimtelijke, financiële en maatschappelijke haalbaarheid in beeld van de door de raad vastgestelde voorkeurslocatie.

Planning

  • Initiatieffase: 2023 - Q2 2025
  • Ontwerpfase: Q3 2025 - Q2 2027
  • Uitvoeringfase: Q3 2027 - Q2 2029
  • Evaluatiefase: Q3 2029

Huidige situatie

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Marieke Simone
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail