Wethouder Trompersstraat Langeweg

Het doel van het project is om te komen tot de ontwikkeling van duurzame woningbouw met 15 woningen die inspelen op de aanwezige woningbehoefte.

Wat komt er?

De locatie is gelegen naast de N285. Woonkwartier zal 10 sociale levensloopbestendige huurwoningen op de locatie Wethouder Trompersstraat realiseren. Dit zijn woningen met een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Het gaat om woningen in 1 laag met een kap. Daarnaast zijn in totaal 4 twee onder een kap woningen en 1 vrijstaande woning voorzien. Deze kavels zijn door de gemeente uitgegeven.

Waar ligt deze locatie?

De locatie is gelegen naast de N285

Wat is de laatste stand van zaken?

Door de toegenomen vraag naar woningen, wil de gemeente Moerdijk voldoende sociale en betaalbare huurwoningen aanbieden. Daarom worden er in Langeweg aan de Wethouder Trompersstraat 10 levensloopbestendige woningen gerealiseerd door woningcorporatie Woonkwartier. Deze ontwikkeling is onderdeel van de regionale woondeal. Woonkwartier is een partner die al jaren ervaring heeft in de ontwikkeling en aanbod van dergelijke huurwoningen. Er is gekozen voor Woonkwartier omdat zij goed kunnen inspelen op de vraag en weten waar de behoefte ligt bij de inwoners van de gemeente Moerdijk. Hierdoor wordt er een woningaanbod aangeboden, passend bij de inwoners en betreffende kern.

Het bestemmingsplan is 14 juli 2022 door de raad vastgesteld en onherroepelijk. Momenteel bereidt Woonkwartier de omgevingsvergunning voor. Vervolgens wordt het gebied bouwrijp gemaakt waarna de bouw van de 10 levensloopbestendige woningen kan starten. Daarnaast zijn de 5 kavels verkocht aan een ontwikkelaar. Op dit moment worden de schetsen van de woningen gemaakt en komen de woningen eind 2023 op de markt. De verwachting is dat de sociale huurwoningen en koopwoningen begin 2025 worden opgeleverd.

Planning

10 levensloopbestendige sociale huurwoningen Woonkwartier

  • Voorbereiding aanvraag omgevingsvergunning
  • Afgifte omgevingsvergunning verwacht medio 2024
  • Start bouwrijpmaken waarna start bouw woningen eind 2024
  • Oplevering woningen en woonrijpmaken begin 2025

5 kavels (4 twee-onder-één-kap woningen en 1 vrijstaande woning

  • Voorbereiding en aanvraag omgevingsvergunning 2e helft 2023
  • Verkoop woningen eind 2023
  • Realisatie woningen 2024
  • Oplevering woningen en woonrijpmaken begin 2025

Huidige situatie

Impressie

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Stijn Verschuren
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Nieuwsberichten

Documenten