Transitie Café de Put

Woningen op de plaats van café De Put.

Dankzij de Moerdijkregeling is de gemeente nu eigenaar van het voormalige café De Put. We onderzoeken of het mogelijk is om hier woningen te bouwen. Om leegstand en verval in het dorp Moerdijk tegen te gaan en extra woningen toe te voegen, overwegen we het pand te slopen en op die plek dus nieuwe woningen te realiseren.

Waar ligt deze locatie?

Havendijk 6a Moerdijk.

Wat is de laatste stand van zaken?

Er is een gesprek met de omwonenden van het voormalige café geweest waar ze hun voorkeuren hebben aangegeven qua type woningbouw en andere wensen. Deze worden nu verwerkt tot een eerste schets, die vervolgens gedeeld wordt met de omwonenden en dorpstafel. Daarnaast zetten we de haalbaarheidsonderzoeken in gang.

Planning

  • Q2 2024 - Haalbaarheid
  • Q2 2025 - Planologisch bouw
  • Q2 2026 - Oplevering

Contact

Gemeente Moerdijk

Aanjager woningbouw kleine kernen Katrien van Eijck
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail