Brandweerkazerne Willemstad

Het doel van het project is om te voorzien in adequate huisvesting voor de brandweer in Willemstad. De gemeente heeft als taak te moeten voorzien in goede huisvesting voor de brandweer.

Waar ligt deze locatie?

-

Wat is de laatste stand van zaken?

De brandweerkazerne (stallingsgarage) aan de Landpoortstraat in Willemstad uit 1953 valt niet meer onder de noemer goede huisvesting. Deze voldoet namelijk niet meer aan de minimale eisen van arbowetgeving en is daarnaast technisch en functioneel verouderd. 

Op 24 september 2020 heeft de gemeenteraad het startdocument van het project goedgekeurd. Daarmee breekt de volgende fase van het project aan, de initiatieffase. In deze fase wordt de haalbaarheid van het project onderzocht, op ruimtelijk, economisch en maatschappelijk gebied. De eerste stap is de studie naar de locatie voor de nieuwe brandweerkazerne. 

Sinds de vaststelling van het startdocument zijn in overleg met de brandweer diverse locaties voor een  nieuwe kazerne onderzocht. Het gaat hierbij om locaties in het stedelijk gebied (Willemstad of Helwijk). Het blijkt lastig om een geschikte locatie te vinden, die voldoet aan de vereisten van opkomsttijden en beschikbaar is dan wel op korte termijn kan worden verworven.  Tot op heden is het niet gelukt om een geschikte locatie te vinden. Het is de verwachting dat er op korte termijn geen locatie beschikbaar komt waar binnen 1 of 2 jaar nieuwbouw kan plaatsvinden.  Om die reden is in overleg met de brandweer besloten om te onderzoeken of er toch mogelijkheden zijn om de huidige kazerne aan te passen, zodat er binnen afzienbare tijd een oplossing wordt gevonden voor het huisvestigingsprobleem. 

Planning

  • 2023: Locatiekeuze
  • 2023/2024: Planologie
  • 2024/2025: Bouw
  • 2025/2026: Oplevering brandweerkazerne

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Wendy Dijselijnck
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail